Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Kemalettin ASLAN
Danışman: Prof. Dr. Adem Sefa AKPINAR
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Doğrusal Hareketli Asenkron Motorun Bulanık Mantıkla Denetimi
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 7/7/2010
Sayfa Sayısı: 97
Tez No: t2230
Özet:

       Bu tez çalışmasında amaç, doğrusal hareketli asenkron motorun bulanık mantıkla denetimini gerçekleştirmektir.

Birinci bölümde, doğrusal hareketli makinelerin tarihçesi, yapısı, tipleri uygulama alanları hakkında genel bilgiler verilmiştir. Doğrusal hareketli asenkron motor sargı tipleri, performans hesapları, tasarım kriterleri ve verimliliği etkileyen elektromanyetik etkiler açıklanmıştır. Bulanık kümeler ve üyelik fonksiyonları hakkında bilgiler verilmiş ve bir üyelik fonksiyonunun genel yapısı gösterilmiştir. Bulanık denetim sisteminin blok diyagramı çizilerek kural tabanı, bulanıklaştırıcı gibi elemanları tanımlanmıştır.

       İkinci bölümde, değişken hızlı sürücüler (VFD) ve avantajları tanıtılmıştır. Asenkron motorlarda olduğu gibi, doğrusal hareketli asenkron motorlarda da gerilim değiştirilirken frekans da aynı oranda değiştirilirse moment değişmez. Sabit momentli uygulamalarda oldukça kullanışlı olan bu prensip bu tezin esasını teşkil etmektedir. Motor denetim blok diyagramı ve denetim akış diyagramları gösterilmiştir. Motor denetimi için kullanılan parametreler ve fonksiyonlar açıklanmış ve ayrıca denetim ve koruma devre şemaları, baskı devre şemaları ile birlikte gösterilmiştir. Motor hız ölçüm yöntemi üzerinde durulmuştur.

Son olarak, mikrodenetleyicinin (16F777) hız ayarını sağlayan frekans girişine, hızı ölçen mikrodenetleyici (16F877) vasıtasıyla, yazılımsal olarak sağlanan donanımsal pwm uygulanarak bulanık mantık denetimi gerçekleştirilmiştir.

      

Anahtar Kelimeler : Doğrusal Hareketli Asenkron Motor, Bulanık Mantık Denetimi, Mikrodenetleyici, Değişken Hızlı Sürücü.