Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Erol CAN
Danışman: Yrd. Doç. Dr. H.İbrahim OKUMUŞ
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Bir Azaltan-Artıran DA-DA (Buck-Boost) Dönüştürücü Tasarımı ve Gerçeklenmesi
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 22/6/2010
Sayfa Sayısı: 87
Tez No: t2207
Özet:

       Bu çalışmada son yıllarda gittikçe önemi artan DA-DA Azaltan-Artıran dönüştürücüler incelenerek, PIC 16F84A tabanlı bir denetim yönteminin geliştirilmesi ve dönüştürücü sistemin gerçeklenmesi sağlanmıştır. Sanayide kullanılan DA-DA dönüştürücülerden farklı olarak PIC 16F84A kullanılarak devrenin daha işlevsel olması sağlanmıştır. Bir başka önemli durum ise kullanılan mikrodenetleyicinin boyutlarının küçük ve maliyetinin düşük olması dönüştürücünün toplam maliyetini düşürmüştür.

Tasarlanan dönüştürücü, güç devresi ve dönüştürücüyü denetlemek için kullanılan mikrodenetleyici devresinden oluşmaktadır. İstenilen çıkış gerilim seviyesine göre dönüştürücü Azaltan veya Artıran konumda çalışmaktadır.

       Öncelikle, DA-DA Azaltan-Artıran dönüştürücü anahtarlama süresi kullanılarak Azaltan (Buck) veya Artıran (Boost) konumunda çalıştırılmıştır. Daha sonra anahtarlama sürelerinde hiç bir değişiklik yapmadan dönüştürücü, PI denetleyicinin aldığı geri beslemelerle azaltan veya artıran konumunlar da çalışmasına yönelik benzetim Matlab/Simulink ortamında başarıyla gerçekleştirilmiştir. Gerçek elemanlarla uygulama aşamasında dönüştürücü devre yapısının çalışma özellikleri PIC16F84A’ya yazılımla yüklenmiştir. Gerçekleştirme aşmasından sonra DA-DA dönüştürücü Azaltan veya Artıran konumlarda çalıştırılmış ve başarılı sonuçlar alınmıştır.

      

       Anahtar Kelimeler: Artıran, Azaltan, PIC, PI, Buck, Boost