Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Mehmet HOŞOĞLU
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Haydar KAYA
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: RFID Mifare Okuyucu Tasarımı ve Mifare Okuyucu Başarımının Artırılması
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 24/3/2010
Sayfa Sayısı: 83
Tez No: t2165
Özet:

      RFID teknolojisi, günümüzde hızla gelişen ve oldukça geniş kullanım alanına sahip

bir teknoloji olarak öne çıkmaktadır.

      RFID teknolojisinin finansal sektör uygulamalarına bakıldığında Mifare

teknolojisinin daha sıklıkla tercih edildiği gözlenmektedir. Bu teknolojiyle, özellikle toplu

      taşıma sistemlerinde, banka, yemekhane v.b. gibi ücret bilgisinin çevrimdışı kullanıldığı

uygulamalarda karşılaşılmaktadır.

      Bu tezde, RFID sistemlerden Mifare teknolojisi kullanılarak bir okuyucu tasarımı ve

bu teknolojide mevcut iki önemli sorun ele alınarak tasarlanan okuyucunun başarımının

      artırılmasına yönelik çalışmalar yapılmıştır.

Ele alınan sorunlardan ilki, pilli uygulamalarda kontaksız kartın algılanması

      esnasındaki fazla enerji tüketimi sorunudur. İkinci sorun ise okuma ve yazma

güvenilirliğidir. Kontaksız kartlar insan eli tarafından serbest olarak tutulduğundan, bu

      kartları sabit tutmak oldukça zordur. Bundan dolayı okuma ya da yazma işleminde bazen

kontaksız kart okuma mesafesinin dışına çıkmaktadır. Bu durumda karttan ya bilgiler tam

      okunamamakta ya da yazma işlemi yapılırken işlemin tamamlanıp tamamlanamadığı

bilinmemektedir. Bu sorunların çözümü için yöntemler önerilmiş ve bu yöntemlerin

      başarımları da çalışmada irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: RFID, Mifare, Kontaksız Kart, Kontaksız Kart Okuyucu, Mifare

      Okuyucu, ISO 14443