Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Fatoş ÜRESİN
Danışman: Yrd. Doç. Dr. H. İbrahim OKUMUŞ
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Yüksek Gerilim Elektrik Tesislerinde Topraklama Analizi
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 3/2/2010
Sayfa Sayısı: 131
Tez No: t2149
Özet:

      Yüksek gerilim elektrik tesislerinde işletme personelini ve canlıları tehlikeli temas ve adım gerilimlerine karşı korumak amacıyla bu tesislerin topraklanmasında göz önüne alınacak temel ilkeler IEEE 80-2000 standardında belirtilmektedir.Bu çalışmada topraklama elektrotu, adım ve dokunma gerilimlerinin tanımları ile topraklama sistemlerinde müsaade edilebilir gerilim yükselmelerine açıklık getirilmiştir. Ayrıca topraklama projelerinde izlenecek yollar ile topraklama direncinin ölçümünde uygulanan yöntemler incelenmiştir.Sonuç olarak bir yüksek gerilim tesisinin topraklama direnci, adım ve temas gerilimlerinin hesaplanması ve grafiksel analizleri geliştirilen MATLAB/Simulink programı ile gerçekleştirilmiştir. Geliştirilen yazılımla, bir trafo merkezinin topraklama ağı tesisinde; adım ve temas gerilimlerinin müsaade edilebilir sınırlar içerisinde kalması amaçlanmıştır.

      Anahtar Kelimeler: Topraklama, Adım Gerilimi, Temas Gerilimi