Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Sibel Arslan
Danışman: Doç. Dr. İsmail Hakkı ÇAVDAR
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Analog El Telsizlerinde Sayısal Şifreleme
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 19/10/2009
Sayfa Sayısı: 69
Tez No: t2101
Özet:

      Analog el telsizleri ile yapılan ses iletişiminin istenmeyen kişiler tarafından kolayca

dinlenememesi amacı ile düşük maliyetli ve analog el telsizlerine mikrofon ve hoparlör

      girişinden kolayca takılabilecek yapıda olan küçük bir ses şifreleme birimi tasarlanmıştır.

Tasarım öncesi analog el telsizinin yapısı, telsiz iletişimi, modülasyon türleri ve

      kriptoloji konularında araştırmalar yapılmıştır. Yazılım dili olarak C programlama,

mikroişlemci olarak dspic kullanılmıştır. Bu çalışmada gömülü yazılım içeren donanım

      tasarımına dayalı bir çözüm önerilmiştir.

Verici konumundaki telsiz şifreleme biriminde, ses sinyali telsiz mikrofonuna

      verilmeden önce, sayısallaştırılıp şifrelendikten sonra tekrar analog işaret haline

getirilmiştir.

      Alıcı konumundaki telsiz şifreleme biriminde ise, alınan analog şifreli ses sinyali

hoparlör çıkışına verilmeden önce tasarlanan denkleştirici (equalizer) devresi ile lojik–1 ve

      lojik–0 işaretlerine atanan sinüsoidal sinyallerin seviyeleri ayarlanmıştır. Denkleştirici

devresi çıkışında elde edilen analog şifreli bu ses sinyali, sayısallaştırılıp şifre çözme

      işlemi gerçekleştirildikten sonra tekrar analog şifresiz ses sinyaline dönüştürülmüştür.

Geliştirilen şifreleme birimi önce laboratuar ortamında daha sonra UHF bandında

      çalışan PMR telsizleri ile test edilmiş ve başarılı sonuçlar elde edilmiştir.

      

Anahtar Kelimeler: Telsiz, Analog Telsiz, Telsiz İletişimi, Half-Duplex, Bas-konuş

      (PTT), Güvenli Haberleşme, MSK, Kripto, Sayısal Kripto, Şifreleme,

Ses Şifreleme.