Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Altan SOMAY
Danışman: Yrd. Doç. Dr. İsmail KAYA
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Bir Kablosuz Ölçüm Sisteminin 802.15.4 (ZigBee) Standardı Kullanılarak Gerçekleştirilmesi
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 7/8/2009
Sayfa Sayısı: 45
Tez No: t2084
Özet:

      Son 20 yılda kablosuz haberleşme sistemlerinde önemli gelişmeler olmuştur. Yüksek frekans yarı iletken devrelerindeki gelişmeler ve anten boyutlarının küçülmesinin radyo haberleşmelerine katkısı büyük olmuştur. Diğer bir önemli etken ise batarya teknolojisindeki gelişmeler ve radyo frekans katlarında çalışan yükselteçlerin verimli kullanılması olmuştur.

Algılayıcı ağlarının sayısal radyo ile kurulması ve geniş ölçekli ağ yapısının oluşturulması son birkaç yıla kadar sürekli gelişmekte ve olgunlaşmakta olan teknolojinin sadece bir uygulamaya yönelik biçimlendirilmesidir. Bu biçimlendirme IEEE 802.15.4 (ZigBee) gibi standartların ortaya çıkması ile olmaktadır.

      Bu çalışma bir kablosuz bağlantı ile okunan, taşınabilir ve batarya ile çalışan bir ölçüm cihazını gelişmekte olan sayısal radyo sistemleri ile kurmayı amaçlamıştır. İki ana hedef bu çalışmanın motivasyonu olmuştur. Bunlardan ilki batarya ile beslenen sistemlerin eğer yerel ağ ile galvanik bağlantısı yok ise şebekeden etkilenmeden daha doğru ölçüm yapmak, ikincisi ise ölçüm sisteminin elde ettiği veriyi genel amaçlı olarak geliştirilebilecek bir radyo sistemi ile bir ana sisteme aktarmaktır. Çalışmada öncelikle gelişmekte olan algılayıcı ağ yapıları ve bu yapıların temel bileşenleri incelenmiş ve irdelenmiştir. Sonuç olarak sistem tasarımının iki büyü kuruluş olan IEEE ve ZigBee Alliance tarafından desteklenen ZigBee ağında gerçekleştirmenin daha geçerli ve daha geniş kullanımlı olacağı tespit edilmiştir.

Çalışmada MSP430Fxx işlemcilerde bulunan çok kanallı ADC ünitesi yardımıyla analog işaret ölçülmüş, IEEE 802.15.4 (ZigBee) radyo ağı kullanılarak bu bilgi bir USB uzantılı cihaza aktarılmış ve buradan da PC ye aktarılarak gözlemleme ve depolama yapılmıştır. Sonuç olarak uzaktan yapılan ölçümlerin sınırlamalarının belirlenmesine ilişkin deneysel veriler elde edilmiştir. Bu çalışmanın ZigBee ve benzeri ağların kurulmasını amaçlayan araştırmacılara ve bu teknolojinin sınırlamalarını öğrenmek isteyen akademik ve uygulama personeline yardımcı olacağı beklenmektedir.

      

Anahtar Kelimeler: Kablosuz Algılayıcı Ağları, Düşük Güçlü Radyo, ZigBee (IEEE

      802.15.4), Kablosuz Ölçüm Sistemi.