Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Nilay KUL
Danışman: Prof. Dr. A. Sefa AKPINAR
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: 1500 KVA Gücünde 6.3 KV. Çıkış Gerilimli Generatör Grubu ve Yüksek Gerilim Kesicilerinin PLC-SCADA İle Uzaktan İzlenmesi
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 13/7/2009
Sayfa Sayısı: 86
Tez No: t2054
Özet:

      Son yıllarda SCADA ile gerçekleştirilen izleme ve kontrol sistemleri popüler

olmaya başlamıştır. SCADA sistemleri elektrik enerjisi üretimi, iletimi ve dağıtımında,

      fabrikalardaki üretim süreçlerinde, su, petrol ve doğalgaz dağıtımı gibi bir çok endüstriyel

sistemlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunun nedeni SCADA sistemlerinin tüm

      süreçlerin izlenmesini tek bir merkezde toplayabilmesi ve kayıt altına alabilmesi, zaman ve

iş gücünden tasarruf sağlamasıdır. Bu çalışmada generatör ve yüksek gerilim

      kesicilerinden oluşan örnek bir sistemin otomasyonu incelenmiş olup bu otomasyon

sistemi için örnek bir uzaktan izleme SCADA yazılımı geliştirilmiştir.

      Birinci bölümde SCADA teknolojisi incelenmiş, SCADA sistemlerini oluşturan

kontrol birimlerinin temel elemanları blok olarak ele alınmış, haberleşme yöntemleri,

      haberleşme için gerekli teknikler, standartlar ve haberleşme protokolleri üzerinde ayrıntılı

şekilde durulmuştur.

      İkinci bölümde iki adet 1500 kVA gücünde 6.3 kV çıkış gerilimi olan dizel motorlu

generatör grubu ve bu gruba ait yüksek gerilim kesicilerinin otomasyon sistemi detaylı

      olarak incelenmiş, bu sistemi oluşturan elemanlar hakkında ayrıntılı bilgi verilmiş ve bu

otomasyon sistemi için örnek olarak gerçekleştirilen uzaktan izleme SCADA yazılımı

      tanıtılmıştır.

Anahtar Kelimeler: SCADA Sistemleri, Otomasyon Sistemleri, PLC, Elektrik Enerjisi