Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Zeki ŞAHBAZ
Danışman: Doç. Dr. İsmail Hakkı ÇAVDAR
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Tünellerde Endüstriyel Otomasyonun İncelenmesi
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 8/6/2009
Sayfa Sayısı: 59
Tez No: t2021
Özet:

      Endüstriyel otomasyon birçok üretim, izleme, kontrol sistemlerinde olduğu gibi tünellerde

de kullanılmaktadır.

      Türkiye’de son yıllarda tünel inşaat tekniklerinin gelişmesine paralel olarak tünel sayıları ve

uzunlukları artmıştır. Bunun sonucu olarak tünellerde uygulanan güvenlik kriterleri de önem

      kazanmıştır. Bu kriterlere bağlı olarak tünellerde kullanılan otomasyon sistemleri yaygınlaşmıştır.

Avrupa ve OECD ülkelerinde ise özellikle Mount Blanc Tüneli yangınından sonra önemle tartışılan

      bir konu haline gelmiştir.

Bu çalışmada tünellerde kullanılan sistemler incelenmiş, analiz edilmiş ve örnek model bir

      tünel otomasyonu gerçekleştirilmiştir.

Tünellerde aydınlatma sistemleri’nin kontrolü luminansmetreden alınan bilgilerle PLC

      tarafından yapılmakta, Tünellerde havalandırma sisteminin kontrolü karbonmonoksit ve görüş

açıklığı detektörlerden alınan bilgilerle yine PLC tarafından yapılmaktadır. Aynı zamanda bu

      sistemler Tünel Kontrol Merkezi operatörlerince de kontrol edilebilmektedir. Tünellerde yangın

algılama, dijital fiberoptik yangın algılama sistemi kurularak yapılmakta, yangın durumunda Tünel

      Kontrol Merkezi’ne alarm sinyali ulaşmaktadır.

Bu tezde Türkiye’deki bazı tüneller incelenerek herhangi bir acil durumda hangi sistemlerin

      önemli olduğu açıklanmıştır. PLC ile bir maket tünel otomasyonu yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Endüstriyel Otomasyon, Tünel Aydınlatma, Tünel Havalandırma, Yangın

      Algılama, Tünel Kontrol Merkezi