Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Zeynep Seda MOR
Danışman: Yrd.Doç. Dr. İsmail KAYA
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: UHF Bandı RFID Sistemlerinde Hata Ölçüm ve Analizi
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 14/7/2008
Sayfa Sayısı: 38
Tez No: t1939
Özet:

      RFID sistemleri üç temel frekansı kullanmaktadır. 134 kHz(LF) bandını daha çok yakın mesafeler için (0-15 cm) magnetik etkileşim, 13.54 MHz(HF) frekansı kısa ve orta mesafe için (7-30 cm) magnetik ve elektromagnetik etkileşimlerin her ikisi ile birlikte ve 868-915 MHz (UHF) bandı ise sadece elektromagnetik etkileşim ilkesi ile 0.3-7 m mesafeler için kullanılmaktadır. Özellikle UHF bandı RFID okuyucuların işaretlerinin gönderilmesinde kullanılan enerji seviyesinin yüsek olması ve yüksek frekanslı işaretlerin daha uzak mesafeye ulaşabilmesi bu sistemlerin oluşturacakları girişim etkisini gündeme getirmiştir. Bant dışına taşan enerjiler bir yana bu işaretin merkez frekans bileşelerinin dahi belirli bir mesafeden sonra yeniden kullanımına imkan verilecek bir enerji boyutunda çalışılması gerekmektedir. Dolayısı ile bu tez UHF bandı işaretlerin gerek zayıflama mesafesini deneysel verilere dayanarak kestirmek, gerekse diğer kullanıcılara verebileceği olası girişim durumlarını araştırmak amacına yönelik bir çalışmadır. Bunun için tasarlanan anten, ölçüm cihazları, ölçüm yöntem ve nesneleri ile elde edilen bulgular ilerideki bölümlerde verilmektedir.

      Anahtar Kelimeler: RFID, tag (etiket), reader (okuyucu), elektromanyetik dalga, elektromanyetik yayılım, zayıflatma (attenuation), UHF Band, kanal ölçümleri, kanal katsayıları.