Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: İhsan Solak
Danışman: Yrd. Doç. Dr. İsmail KAYA
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: UHF RFID Etiketler İçin SRAM Tabanlı Donanımsal Rastgele Sayı Üreteci Tasarımı
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 10/7/2008
Sayfa Sayısı: 66
Tez No: t1936
Özet:

      Radyo frekans tanımlama (RFID) sistemleri radyo frekanslarını kullanarak durağan yada hareket halinde bulunan canlılar ve nesneleri tekil veya çoğul halde tanımlamakta kullanılmaktadır. RFID sistemlerinin uygulama alanlarına örnek olarak: ürün dağıtım zinciri uygulamaları, üretim, envanter muhasebesi ve kontrolü, hastane, hasta tanımlama, tedavi ve tıbbi kayıtların kontrolü, kütüphane, müze, sanat galerisinde ürün tanımlama, kontrol ve güvenlik uygulamaları, gıda ve ilaç sanayinde özellikleri son kullanım tarihlerinin izlenmesi ve sahte ilaçların takibinde, ilaç tanımlamada, hayvanların kimlik ve aşı bilgilerinin izlenmesi ve pasaport uygulamaları verilebilir.

RFID sistemlerde birden çok etiket okuma alanı içerisine girdiğinde aynı anda cevap verdiklerinden bunların ayrıştırılıp okunabilmesi için çarpışma önleyici algoritmaların kullanılması gerekir. Bunun için bir çok algoritma geliştirilmiştir. Bu çalışmada EPC C1 G2 RFID standardında belirtilen çarpışma önleyici algoritma için kullanılması gereken bir rastlantısal sayı üreteci tasarlanmıştır. Bu tasarımın standardın getirdiği kriterlere uygun olup olmadığı araştırılmıştır.

      Her bir etikette bulunacak olan bu rastlantısal sayı üreteci diğer etiketlerden bağımsız olarak değişik sayılar üretecek ve bir sayıcı tarafından kullanılacak bu sayılar, etiketin diğer etiketlerden değişik zaman aralıklarında cevap vermesini sağlayacaktır.

      Anahtar Kelimeler: RFID, Rastlantısal Sayılar, RFID Etiketi, SRAM, EPC C1G2

VHDL, FPGA, RNG