Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Cemaleddin ŞİMŞEK
Danışman: Yrd. Doç. Dr. İsmail KAYA
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Kanalın Birim Vuruş Tepkesine Dayalı Yer Bulma Yöntemi
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 9/7/2008
Sayfa Sayısı: 81
Tez No: t1932
Özet:

      Yer bulma, araç veya insan yer belirleme sistemleri son on yılda kullanım alanları oldukça artan ve yükselişte olan teknolojilerden biridir. Bunlardan en önde geleni; araçların yerlerinin belirlenmesinden, çok hassas inşaat mühendisliğindeki yerleştirmelere kadar geniş bir kullanım alanı bulan GPS’tir. Bunun yanında ses ötesi sensörler son 30 yılda araç park etmede, hırsız alarmlarında, deniz tabanın yüzeyinin algılanmasında, balıkçılık endüstrisinde, yakınlık belirlenmesinde oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaktadır Fakat kablosuz iletişim sistemlerinin de son gelişmeleriyle araştırmacılar, zaten birçok yerde bulunan kablosuz aygıtlarla RF yer belirleme ve algılama alanına doğru yönelmişlerdir. Bu yüzden bu tezde, hala gelişmekte olan ses ve ses ötesi yer belirleme yöntemleriyle, ticari bir kablosuz cihazla yapılabilecek yer belirleme sisteminin sınırları ve çözünürlüklerinin kıyaslanmasına odaklanılmıştır.

İki deneysel düzenek, RF ve ses ölçüm düzenekleri ölçüm sonuçlarının kıyaslanabilmesi için kurulmuştur. İlki her evde bulunabilen basit hoparlör ve mikrofonlardan oluşan ses vericisi ve alıcısıdır. Bu düzenekte esas işlevi mikroişlemci tarafından denetlenen ADC/DAC ve örnekleme devresi oluşturmaktadır. İkincisi RF ölçüm ve test düzeneğidir ki bu da vektör işaret üreteci, RF yükselteç, vektör işaret analizörü ve Bluetooth, WLAN için 2.4GHz, WiMax için 3.45GHz ve UHF RFID için tasarlanan 868 MHz’lik antenlerden oluşmaktadır.

      Bu çalışmanın büyük bölümünü en iyi kanal kestirme ve analiz yönteminin araştırılması oluşturmuştur. Çünkü hedeflene çalışma TOA, TDOA gibi tekniklerin ötesinde bir doğruluk hedeflemektedir. RF ve ses bölgesi tekniklerinin her ikisi de yansıma ve çözünürlük farklarının dışında benzer karakteristiğe sahiptir. Bu yüzden bu tez RF ve ses konumlama ve yer belirleme tekniklerinin kıyaslanmasına odaklandırılmıştır. Kıyaslamalı sonuçlar tezin sonunda verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yer Bulma, Kanalın Birim Vuruş Tepkesine Dayalı Yer Bulma

      Sayısal Haberleşme, Haberleşmede Kanal Analizi, Akustik Kanal Analizi