Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Murat Küçükali
Danışman: Prof. Dr. A. Sefa Akpınar
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Doğrusal Hareketli Asenkron Motor Sürücülü Mekanik Osilatör Ve Evirici İle Kontrolü
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 3/7/2008
Sayfa Sayısı: 62
Tez No: t1926
Özet:

      Günümüzde birçok sistemde doğrusal hareket, dairesel hareket sağlayan döner

hareketli elektrik motoru ve motor tarafından hareket ettirilen bir kayış veya dişli sistemi

      ile kurulan mekanizmalar ile gerçekleştirilmektedir. Döner hareketi doğrusal harekete

dönüştürmek için bütün bu ilave alt sistemler gereklidir. Bu ilavelerden dolayı sürtünme

      kayıpları, eylemsizlik momentinde ve sistemin toplam kütlesinde artma olur. Fakat daha az

hareketli parça, kayıpların azaltılması ve daha uzun sürede daha az bakım ihtiyacı gibi

      özellikler bu tür sistemlerden beklenen özelliklerdir. Bu gereksinimleri karşılamak için

ilave sistemleriyle birlikte döner hareketli motor yerine bir tüpsel yapılı doğrusal hareketli

      asenkron motor tasarımı amaçlanmış ve gerçekleştirilmiştir.

İlk bölümde, doğrusal hareketli motorların yapısı, çeşitleri ve uygulama alanları,

      davranış kriterleri ve tasarım detayları hakkında bazı bilgiler verilmiştir. Ayrıca motor

kontrol devresi ve altı adımlı eviricilerden bahsedilmiştir.

      İkinci bölümde, mekanik bir osilatör olarak Tüpsel Yapılı Doğrusal Hareketli

Asenkron Motor tasarımının gerçekleştirilmesi ve kontrol devresi anlatılmıştır.

      Üçüncü bölümde, bazı deneysel sonuçlar elde edilerek motor ve elektronik kontrol

sisteminin nasıl daha verimli hale getirilebileceği hakkında öneriler sunulmuştur.

      

      Anahtar Kelimeler: Doğrusal Hareketli Mekanik Osilatörler, Tüpsel Yapılı Doğrusal

Hareketli Asenkron Motor, Altı Adımlı Evirici