Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Mehmet ÖZTÜRK
Danışman: Doç. Dr. Temel KAYIKÇIOĞLU
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: 3 Boyutlu Damar Yapısının 3 Keyfi Açıdan Alınmış İzdüşüm Görüntülerindeki Kenarlardan Elde Edilmesi
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 9/7/2007
Sayfa Sayısı: 88
Tez No: t1820
Özet:

      3B damar yapısının elde edilmesi insan sağlığı ve tedavisi açısından önem taşıyan bir araştırma alanıdır. Bu nedenle araştırmaya açık bu alanda yapılmış yoğun çalışmalar mevcuttur.

      Bu tezde üç keyfi açıdan alınmış kalp damarlarına ait anjiyo görüntüleri kullanılarak bu damara ilişkin 3B yapı oluşturulmuştur.

      Bir damar eliptik kesit alanlarına sahip genelleştirilmiş silindirler ile modellenmiştir. Bu genelleştirilmiş silindiri oluşturmak için bir merkez eksene ve bu merkez eksen üzerine dik olarak yerleştirilecek elipslere ihtiyacımız vardır. Merkez eksen ve elipsleri elde etmek için damarların kenarları ve merkez çizgisi bilgisi damar parlaklık profillerine damar izdüşümü parametrik modeli uydurularak elde edilmiştir. Model parametrelerinin elde edilmesi için Marquardt-Levenberg doğrusal olmayan minimizasyon algoritması kullanılmıştır.

      3 adet görüntüden elde edilmiş merkez çizgisi bilgisi ve bunlara ek olarak görüntülerin depolandığı DICOM dosyalarından elde edilen izdüşümü parametreleri kullanılarak damarın 3B merkez ekseni oluşturulmuştur. Merkez eksen elde edildikten sonra üç adet görüntüdeki kenar noktaları kullanılarak elipsler oluşturulmuş ve bu elipsler merkez eksen üzerine genelleştirilmiş silindir teorisine uygun olarak yerleştirilmiştir.

Kübik Smoothing Spline yardımıyla merkez eksen ve elips parametreleri hem çoğaltılmış hem de yumuşatılarak damar üzerindeki devamlılık sağlanmıştır.

      

Anahtar Kelimeler:

      3B Görüntü Oluşturma, Kenar Belirleme, Anjiyo, Genelleştirilmiş Silindirler, Doğrusal Olmayan Model Kestirimi, Kübik Smoothing Spline.