Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Selda GÜNEY
Danışman: Yrd. Doç Dr. Ayten ATASOY
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Kutup Yerleştirme Yönteminin Farklı Algoritmalarla İncelenmesi
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 10/7/2007
Sayfa Sayısı: 126
Tez No: t1819
Özet:

      Kutup yerleştirme yöntemleri farklı kontrol sistemlerinin dizaynında kullanılmaktadır. Örneğin helikopterlerin, uçakların, füzelerin, gerilim regülatörlerinin ve mekanik sistemlerin kontrolünde kullanılır.

      Kutup yerleştirme için verilen yöntemler geribesleme türüne göre iki temel kategoriye ayrılmaktadır. Bunlar durum geribesleme ve çıkış geribeslemedir.

      Bu çalışmada, kutup yerleştirme yöntemleri zamanla değişmeyen, doğrusal sürekli sistemler ve tek girişli-tek çıkışlı ve çok girişli-çok çıkışlı sistemler için araştırıldı.

      Tek girişli-tek çıkışlı sistemler için yaygın olarak bilinen Ackermann formülü ve haritalama yaklaşımı incelenmiştir. Çok girişli-çok çıkışlı sistemlerde ise farklı algoritmalar denenmiştir. Bunlar tek girişli-tek çıkışlı sistemler için verilen algoritmalardan geliştirilerek, özvektörlerden yararlanarak ve Sylvester denklemleri çözümünü kullanarak elde edilen algoritmalardır.

      Çıkış geribesleme diğer bir geribesleme türüdür. Çıkış geribeslemeli kutup yerleştirme yöntemleri, durum geribeslemeli kutup yerleştirmeden yararlanılarak geliştirildi. İki farklı geribesleme türü arasında geçiş sağlayan genelleştirilmis matris tersi yaklaşımı bu çalışmadaki çıkış geribeslemede kullanılan algoritmaların temelini oluşturmaktadır. Bu yaklaşımla çıkış geribeslemeye geçiş sadece durum geribeslemeli

algoritmalardan biri olan haritalama yaklaşımından sağlanmıştır. Bu çalışmada farklı algoritmalar için bu yöntem denenmiş ve başarılı sonuçlara ulaşılmıştır.

      

Bu tezde, üzerinde çalışılan algoritmaların avantaj ve dezavantajlarından bahsedilmiştir. Yöntemlerin performansı farklı kutuplar için değişik sistemlerde denendi. Sonuçlar önerilen algoritmaların doğruluğunu ve geçerliliğini göstermektedir.

      

Anahtar kelimeler :

      Kutup Yerleştirme, Durum Geribesleme, Çıkış Geribesleme, Doğrusal Zamanla Değişmeyen Sistemler