Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Refik PALA
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Adnan CORA
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Hidroelektrik Santrallerde Türbin Verimliliğinin Termodinamik Metotla Ölçülmesi
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 5/7/2007
Sayfa Sayısı: 147
Tez No: t1812
Özet:

      Teknolojinin gelişimi ve nüfusun artmasından dolayı enerjiye duyulan ihtiyaç yıldan yıla katlanarak artmaktadır. Enerji kaynaklarının sınırlı veya kaynaktan enerjiye dönüşüm maliyetinin yüksek olması kaynakların verimli kullanılmasının önemini artırmıştır. Bunun için enerji dönüştürücü makinelerin veya cihazların ne kadar enerji kaybına neden oldukları bilinmelidir.

Su türbinlerinin Dünya’daki kullanımı 1970’li yıllarda artmıştır. Günümüzde Türkiye’de 50’den fazla 30 yıldan daha eski büyük su türbini bulunmaktadır. 30 yıl ve daha önce üretilen su türbinleri ile günümüz teknolojisi ile üretilen su türbinleri arasında türbin biçimi farkından kaynaklanan % 3 ila % 5 arasında değişen verim fazlalığı bulunmaktadır. Zamanla çalışan türbin çarklarında aşınmadan (kavitasyon) ve labirent açıklıklarının artmasından kaynaklanan ilave enerji kayıpları da olmaktadır. Rehabilitasyon çalışmalarında çark değişimine karar vermek, zamanla çalışan su türbininin verim kaybını, mevcut sistemin enerji maliyetini ve suyun değerini bulmak için türbin verimliliğinin ölçülmesi gerekmektedir.

      Bu çalışmada suyun potansiyel enerjisini kullanarak elektrik enerjisi üreten hidroelektrik

santrallerdeki (HES) su türbinlerinin verimlilikleri ve verimlilik ölçüm yöntemleri incelenmiş

      ve bir santralde türbin verimliliği ölçümü yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hidroelektrik santral, Francis tipi türbin verimliliği, termodinamik metotla verimlilik ölçümü.