Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Deniz CEYLAN DEMİR
Danışman: Doç. Dr. İsmail Hakkı ÇAVDAR
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Mikro Denetleyici Tabanlı İzleme Sistemi ile Güneş Paneli Verim Optimizasyonu
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 25/5/2007
Sayfa Sayısı: 115
Tez No: t1801
Özet:

      Yapılan çalışmada, bağımsız komple bir enerji sistemi gerçekleştirilmiştir. Sistem güneş paneli, depolama aküsü ve sistemin dengesini oluşturan çeşitli mekanik, elektriksel ve elektronik bileşenlerden oluşmuştur. Bu bileşenlere güneş izleyici sistemine uygun şekilde tasarlanan montaj bileşenleri, akü şarj kontrolü için elektronik devreler, dc-ac dönüştürücü dahil olmaktadır. Güneş izleyiciler kullanılarak panelin, güneşin gün boyu hareketini izlemesi sağlanarak, güneş panelinden elde edilecek elektrik enerjisinde artış sağlanmıştır. Ayrıca güneş panelinin aküyü aşırı miktarda şarj etmesini önlemek ve bu şekilde akü ömrünü arttırmak amacıyla şarj denetleyicisi kullanılmıştır. Ayrıca aküde depo edilen ve güneş paneli tarafından sağlanan düşük gerilimli DC gücün standart alternatif akım, 220 V, 50 Hz sebeke değerine dönüştürülmesi amacıyla sinüzoidal PWM çıkışlı, geri beslemeli bir inverter tasarlanmıstır.

Anahtar kelimeler :

      PWM, inverter, mikrodenetleyici, şarj edici, güneş izleyici, fotovoltaik.