Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Emre ÖZKOP
Danışman: Prof. Dr. Adem Sefa AKPINAR
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Doğrusal Hareketli Asenkron Motorun Bulanık Mantıkla Kontrolü
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 2/10/2006
Sayfa Sayısı: 110
Tez No: t1767
Özet:

      Bu tez çalışmasında Doğrusal Hareketli Asenkron Motorun Bulanık Mantıkla Kontrolü gerçekleştirilmiştir.

      Birinci bölümde Doğrusal Hareketli Asenkron Motorların yapısı, kullanım yerleri, türleri hakkında bilgi verilmiştir. Doğrusal Hareketli Asenkron Motor verimini etkileyen unsurlar irdelenmiştir. Doğrusal Hareketli Asenkron Motorun kontrolünde kullanılan Bulanık Mantık yöntemi anlatılmıştır.

      İkinci bölümde, Tek Yanlı Doğrusal Hareketli Asenkron Motor tasarımı yapılmış, oluşturulan model üzerinde deneyler yapılarak, benzetim için gerekli matematiksel parametreler elde edilmiştir.

      Üçüncü bölümde, Tek Yanlı Doğrusal Hareketli Asenkron Motorun benzetim yöntemi ile uç etkili ve uç etkisiz karakteristik eğrileri elde edilmiştir. Bulanık Mantık yöntemi kullanılarak Tek Yanlı Doğrusal Hareketli Asenkron Motorda hız kontrolü yapılmıştır.

      Anahtar Kelimeler:

Doğrusal Hareketli Asenkron Motor, Bulanık Mantık, Uç etkisi