Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Asiye EROL
Danışman: Yrd. Doç. Ali GANGAL
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: VİDEO GÖRÜNTÜLERİNDE PERİYODİK GÜRÜLTÜ ETKİLERİNİN YOK EDİLMESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 25/8/2006
Sayfa Sayısı: 69
Tez No: t1760
Özet:

      Periyodik ve yarı-periyodik gürültüler elektromanyetik girişim sonucu ortaya çıkan ve görüntüde istenmeyen periyodik bir desen oluşmasına sebep olan etkilerdir. Görüntüye periyodik gürültünün karışması, görüntü elde etme esnasında donanım ve kayıt sistemlerinde kullanılan güç frekanslarından kaynaklanabilir. Kırpışma, halftone ve moire desenleri periyodik gürültülere örnek olarak verilebilir. Bir görüntü tarayıcı ile taranırken tarayıcının çözünürlüğü görüntünün yüksek frekans bileşenlerine etki eder ve moire deseni oluşabilir. Tek yongalı video kameralarından elde edilen gri düzeyli görüntülerde de bu etki oluşur.

      Periyodik gürültü biyomedikal işaretlerde de ortaya çıkar.Periyodik gürültü içeren görüntülerin frekans genlik uzayında analizi sonucu spektrum dahilindeki belirli frekanslarda darbe şeklinde bileşenler veya daha yüksek genlikler olarak ortaya çıktığı bilinmektedir. Bu özellikten yararlanılarak frekans domeninde periyodik gürültülerin koordinatları kesin olarak bulunabilmektedir.

      Bu çalışmada Video Görüntülerinde Periyodik Gürültü Etkilerinin Yok Edilmesi konusu ele alınmış, görüntünün frekans genlik spektrumuna uygulanan bir süzgeçleme yöntemi geliştirilmiştir. Periyodik ve yarı periyodik gürültülerin her görüntü karesi için frekans eksenindeki koordinatları medyan süzgeç maskeleriyle otomatik olarak belirlenmektedir. Gürültü yok etme işlemi, çentik merkezleri ve sayıları algılanan gürültü içeriğine göre uyarlanan Butterworth çoklu-çentik süzgeçle gerçekleştirilmektedir.

      Anahtar Kelimeler:

Periyodik ve Yarı-Periyodik Gürültü Yok Etme, Medyan Süzgeç, Çoklu Çentik Süzgeç