Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Talat ÖZDEN
Danışman: Prof. Dr. Adem Sefa AKPINAR
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: KAPAMA AÇISININ ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTORLARIN DİNAMİK DAVRANIŞINA ETKİSİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 22/8/2006
Sayfa Sayısı: 83
Tez No: t1752
Özet:

      Bu çalısmada, temel olarak üç fazlı enerji sisteminden beslenen motorlar için kapama açısının yol alma momentlerine ve makinenin dinamik davranısına olan etkisi incelendi.

      Dogrudan ya da kumanda sistemleri ile yol verilen motorlarda, tek ve üç fazlı anahtarlama elemanları mekanik olup her fazın kapama açısı, arıza ya da herhangi bir sebepten dolayı, farklı olabileceginden faz gerilimleri motora her seferinde farklı anlarda uygulanmıs olmaktadır.

      Bu nedenle her bir fazı bagımsız olarak farklı açılarda kapatan kullanıcı girisli PIC 16F877A denetleyicili bir güç devresi gerçeklestirilmistir. Güç devresinde iki yönlü akım geçisine izin veren köprü baglantılı hızlı diyot ve IGBT kullanılmıstır. Mikrodenetleyici çıkısında ise yalıtım ve sürücü devresi olarak TLP2200 yongası bulunmaktadır.

      Sistemin matematiksel modeli VISSIM paket yazılımında olusturulmus bilgisayar benzetimi ile farklı kapama açılarının Asenkron motorun dinamik davranısına etkisi incelenmistir. Gerçeklestirilen mikrodenetleyicili anahtarlama devresi ile deneysel sonuçlar alınmıs olup benzetim sonuçları ile desteklenmistir.

      Yapılan benzetim ve deneysel çalısmada en az ters yönlü moment olusturan, motor yol almasını kolaylastıran en iyi anahtarlama açıları belirlenmistir.

      Anahtar Kelimeler:

Kapama Açısı, Asenkron Motor, PIC 16F877A