Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Ömür AKYAZI
Danışman: Prof. Dr. Adem Sefa AKPINAR
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Elektromanyetik Fırlatıcılar
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 22/8/2006
Sayfa Sayısı: 76
Tez No: t1749
Özet:

      Bu tez çalışmasında Elektromanyetik Fırlatıcılar konusu ele alınmaktadır. Elektromanyetik fırlatıcıların günümüze gelene kadar geçirmiş olduğu evrelere kısaca göz atılmaktadır. Elektromanyetik alanlarla ilgili temel kanunlar hakkında genel bilgiler verilmektedir. Elektromanyetik fırlatıcıyı oluşturan parçalar, parçalar üzerinde meydana gelen çeşitli manyetik alanlar ve kuvvetler incelenmiştir.

      Elektromanyetik fırlatıcıların temel çalışma ilkeleri, çeşitleri, kullanım alanları anlatılmaktadır. Sargılı fırlatıcıda kullanılacak sargıların belirlenmesi, sargıların oluşturduğu kuvvetin sistem üzerindeki etkisi, verimi artırma yöntemleri, elektromekanik enerji dönüşümü ve fırlatılan cismin (mermi, çekirdek) özellikleri ayrıntılı olarak bahsedilmektedir.

      Çalışmamızda elektromanyetik fırlatıcı ile herhangi bir mekanik itici kullanmadan sargının oluşturduğu manyetik alanın etkisiyle, cismin fırlatılması gerçekleştirilmektedir. Bu amaçla tasarlanan uygun bir anahtarlama devresi, ivmelendirici sargılar ve bu sargıları besleyen güç katı ile cisminin yatay (doğrusal) olarak fırlatması sağlanmıştır.

      Çalışmamızda bir elektromanyetik fırlatıcı tasarlanırken göz önünde bulundurulması gereken hususlar incelenmiş, hem kuramsal hem de uygulamada izlenmesi gereken yollar belirtilmiştir. Diğer taraftan uygulamasını gerçekleştirdiğimiz fırlatıcının daha yüksek verimli nasıl çalışacağı bu çalışmada yine anlatılmıştır.

      Elektromanyetik fırlatıcı çeşitlerinden Karma (sargılı ve raylı) fırlatıcı ve Sargılı fırlatıcı deneysel olarak gerçekleştirilmiştir.

      Anahtar Kelimeler:

Elektromanyetik Fırlatıcı, Elektromanyetik Alan, İvmelendirici Sargı, Sargılı Fırlatıcı, Elektromanyetik, Karma Fırlatıcı, Raylı Fırlatıcı