Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Mahmut KANDEMİR
Danışman: Yrd. Doç. Dr. İsmail KAYA
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Uzay Zamanlı Blok Kodlar
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 6/7/2006
Sayfa Sayısı: 62
Tez No: t1697
Özet:

      Uzay, zaman ve frekans çeşitlemesini de içeren çeşitleme tekniklerinin amacı iletim ortamında bağımsız kanallar ortaya çıkarak aynı bilgiye ilişkin çeşitli işaretlerin alıcıya ulaşmasını sağlamaktır. Böylece kullanılan bağımsız kanallardan biri üzerinden iletilen bilgi derin sönümleme etkisi sonucunda alıcıya çok zayıf olarak ulaşsa bile diğer kanaldan alıcıya ulaşabilecek daha az zayıflamış kopya alıcının hata başarımını artıracaktır.

      Bu çalışmada birden çok anten kullanılarak Rayleigh bayılmalı kanallarında iletim için yeni teknikler sağlayan Uzay Zamanlı Blok kodların performansı incelenmiştir. Data uzay zamanlı blok kod kullanılarak kodlanır, ve kodlanmış data birden çok verici anten kullanılarak eş zamanlı iletilen birden çok sembollerden ayrıştırılır. Bu sembollere alıcı antenlerinde her zaman periyodunda gürültülü örnekler toplanır ve uzay zamanlı blok kodları (iletim matrisleri) kullanılarak en büyük oranlı toplama algoritmasıyla alıcı

antenlerindeki işaretler (semboller) elde edilir. Gelen bu işaretler en büyük olasılık detektöründe iletilen işaretlerin kanalların etkisini yok edilerek, olası bütün kopya işaretleriyle karşılaştırılır. Bu karşılaştırma karesel oklid mesafesi esasına göre yapılır. Dolayısıyla karşılaştırma sonucu yani karesel oklid mesafesi en küçük olan ve alınan işaretler iletilen işaretlere en yakın olan işaretler olur ve iletim daha az hata ile tamamlanmış olur.

      

Burada değişik kodlar için dekodlama algoritmalarını, kodlanmasını ve bunların performanslarının simülasyon sonuçları görülecektir. Birden fazla anten kullanılarak gösterilen sistemler ve uzay zamanlı blok kodlar herhangi bir ekstra işlem gerekmeden ve daha ekonomik dikkate değer performanslar sağlar.

      

Anahtar Kelimeler:

      Uzay Zamanlı Blok Kodlar, En Büyük Olasılıklı Dekodlama, En Büyük Olasılık Dedektörü, Uzay Çeşitleme(Diversity), En Büyük Oranlı Toplama(MRC)