Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Metin USLU
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim OKUMUŞ
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: ÜÇ FAZLI DARBE GENİŞLİK MODÜLASYONLU EVİRİCİ TASARIMI VE ASENKRON MOTORUN HIZ KONTROLÜ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 3/3/2006
Sayfa Sayısı: 83
Tez No: t1677
Özet:

      Kısa devre rotorlu asenkron motorlar düşük fiyatları ve sağlam yapıları ile birçok endüstri uygulamalarında kullanılmaktadır. Asenkron motorlar, belli bir yük altında, doğrudan şebeke geriliminden beslendiklerinde yaklaşık olarak sabit hızda çalışırlar. Buna karşılık güç elektroniği çeviricileriyle ve mikrobilgisayarlarla asenkron motorun hızını değiştirmek mümkündür.

Bu çalışmada darbe genişlik modülasyonlu (PWM) evirici tasarlanarak üç fazlı bir asenkron motorun kapalı çevrim hız kontrolü gerçekleştirilmiştir. Eviricide Yalıtılmış Kapılı İki Kutuplu Tranzistör (IGBT) kullanılmıştır.

      PWM işaretlerinin üretilmesinde mikrobilgisayar olarak PIC16F84A kullanılmıştır. Mikrobilgisayarın çıkışında elde edilen üç fazlı sinüs ve üçgen işaretleri, DAC0800 dijital analog dönüştürücü ile analog işaretlere dönüştürüldü. Elde edilen analog üç fazlı sinüs ve üçgen işaretler karşılaştırıcı devresinden geçirilerek darbe genişlik modülasyonlu işaretler elde edildi. Daha sonra bu PWM işaretlerle IGBT’ler uygun bir biçimde tetiklenerek asenkron motorun hız kontrolü gerçekleştirildi. Eviricinin bir kolundaki IGBT’lerin aynı anda iletime girmelerini önlemek için bir ölü zaman devresi oluşturulmuştur.

      

      

      Anahtar Kelimeler :

Darbe Genişlik Modülasyonu (PWM), Eviriciler, IGBT, Asenkron Motorlar ve Hız Kontrol Yöntemleri