Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Hakan KUL
Danışman: Doç. Dr. İsmail Hakkı ÇAVDAR
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: XDSL HATLARIN ÇAPRAZ GÜRÜLTÜ ALTINDA MODELLENMESİ VE PERFORMANS ANALİZİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 3/2/2006
Sayfa Sayısı: 99
Tez No: t1665
Özet:

      Son yıllarda DSL teknolojisi yüksek hızlı erişim teknolojisi olarak popüler olmaya başlamıştır. Bunun ana sebebi bu teknolojisinin multimedya servislerinin verilmesine olanak sağlamasıdır. DSL teknolojisi için ana problem telefon hatlarındaki çapraz gürültüdür. Fakat bu gürültünün meydana getirdiği veri hatalarının değerlendirilmesi, karmaşık bir istatistiksel yapıya sahip olması nedeniyle son yıllara kadar iyi anlaşılamamıştır ve DSL sitemlerinde bu gürültünün etkisini ortadan kaldırmak için karmaşık hata düzeltme teknikleri ve çerçeveleme teknikleri kullanılmıştır. Bu çalışmada DSL hatların çapraz gürültü etkisi altındaki modeli çıkarılmış ve çapraz gürültü etkisinin ADSL (yaygın kullanılan bir DSL servis türü) servislerinin kanal kapasitesi üzerine olan etkileri araştırılmıştır.

Birinci bölümde DSL teknolojileri üzerinde durulmuş, bir çok farklı DSL servisinin modülasyon teknikleri, hat özellikleri, kullandıkları frekans bandı üzerinde teorik bilgiler verilmiştir. Yaygın olarak kullanılan DSL servislerinden biri olan ADSL servisi üzerinde ayrıntı şekilde durulmuş, ADSL servisini oluşturan verici ve alıcı modüllerinin temel elemanları blok olarak ele alınmıştır.

       İkinci bölümde kullanıcılara DSL hizmeti vermek için kullanılan bakır kabloların yüksek frekanslarda elektriksel parametreleri çıkarılmıştır. DSL servisleri için en önemli gürültü kaynağı olan çapraz gürültü öncelikle analitik olarak ele alınmış, frekansa bağlı çapraz gürültü modeli oluşturulmuştur. Bu modelden yararlanılarak DSL hatların çapraz gürültü altında kanal kapasitesini hesaplayan simülasyon programı geliştirilmiştir. Bu program ile gerçek ADSL hatlar incelenmiş ve hesaplanan değerler bu hatlar üzerinde yapılan ölçüm sonuçları ile karşılaştırılmıştır.

      Anahtar Kelimeler :

DSL, Sayısal Abone Hattı, Çapraz Gürültü, Modelleme, Simülasyon