Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Ümit Cezmi YILMAZ
Danışman: Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı ÇAVDAR
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: YERE GÖRE DURAĞAN UYDULARDA YÖRÜNGE EĞİKLİK AÇISI VE İLETİŞİM SİSTEMİNE ETKİSİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 24/6/2005
Sayfa Sayısı: 118
Tez No: t1596
Özet:

       1963 yılından itibaren hızla gelişme gösteren uydu sistemleri, haberleşme alanının vazgeçilmezlerinden olmuştur. 2005 yılı başı itibariyle yere sabit yörüngede 250 civarında uydu ve bu uyduları kontrol için 40’a yakın yer kontrol istasyonu kurulmuştur. Aralarında, Ankara Gölbaşında bulunan Türksat Uydu Kontrol Merkezinin de bulunduğu bu kontrol merkezlerinin ana görevlerinden biri uyduları yörüngelerinde yere göre sabit tutmaktır. Böylece sabit antene sahip kullanıcılar kesintisiz haberleşme sağlayabilir. Türksat uyduları bulunduğu konumlardan dolayı maruz kaldığı bozucu etkiler nedeniyle doğuya (75o doğu boylamına) ve ekvator düzleminden sapma eğilimindedirler. Uyduların bu hareketlerini önlemek için, üzerinde bulunan ve uzaya gönderilmeden önce yüklene yakıtlar kullanılarak manevralar yapılır. Yörüngedeki bir uyduya yeniden yakıt yüklemek söz konusu olmadığından mevcut yakıtın ekonomik kullanılması son derece önemlidir ve ömrünü belirleyen en önemli parametrelerdendir.

Bu çalışmada kuzey manevrası yapılmayan ve salınım yapmasına izin verilen bir uydu ele alınmıştır. Çalışmanın ilk aşamasında böyle bir yörüngedeki yere göre durağan uydunun ekvator düzlemi ile yaptığı açı incelenmiş ve sonuçlar Türksat 1B ve 1C uydularındaki verilerle karşılaştırılmıştır. Çalışmanın ikinci ve üçüncü aşamasında eğimli yörüngeye bırakılan bir uydunun haberleşmesi incelenmiştir. Sapma alanındaki değişim ve alıcıda oluşacak ileriye dönük işaret seviyeleri Matlab’da yazılan örnek kapsama alanı ile hesaplanmıştır.

      

      Anahtar Kelimeler :

Eğik Yörünge, Eğimli Yörünge,Yörünge Eğikliği Açısı, Kapsama Alanı