Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Tarkan DEMİR
Danışman: Yrd.Doç.Dr. Adnan CORA
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: ELEKTROMANYETİK ALANLARIN ETKİLERİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 3/2/2005
Sayfa Sayısı: 162
Tez No: t1572
Özet:

      Teknolojinin gelişimi ve nüfusun artması ile birlikte elektrik enerjisine duyulan gereksinim ve çevremizdeki elektronik aygıtların sayısı artmaktadır. Dolayısıyla, insanların çevresini kuşatan elektromanyetik alanlar artmaktadır. Bu çalışmada, elektromanyetik alanların insan sağlığına olabilecek etkileri araştırılmıştır. Bu etkiler, çok düşük frekanslı (ELF) alanların etkileri ve radyo frekansı (RF) alanlarının etkileri olmak üzere iki bölümde incelenmiştir.

      Çok düşük frekanslı alanların etkileri ile ilgili yapılan çalışmalar, 3-fazlı iletim hattının neden olduğu elektrik alan hesaplamalarını ve bu hesaplamalar yardımıyla iletim hattı altında istenen noktada elektrik alan hesaplayabilen görsel bir program oluşturulmasını, C.A.43 alan ölçme cihazı yardımıyla ölçümler yapılmasını ve elde edilen değerlerin limit değerler ile karşılaştırılmasını içermektedir.

      Radyo frekansı alanlarının etkileri ile ilgili yapılan çalışmalar ise Feko programı yardımıyla dokular içerisinde özgül soğurulma oranı (ÖSO) değişiminin incelenmesini, cep telefonlarının neden olduğu elektrik alan ve güç yoğunluğu değerlerinin ölçülmesini ve baz istasyonu ve radyo vericisi yakınında yapılan ölçümleri içermektedir.

      

Anahtar Kelimeler : Elektrik Alan, Manyetik Alan, Elektromanyetik Alan, İletim Hatları, Cep Telefonları, Özgül Soğurulma Oranı (ÖSO).