Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Gökçe HACIOĞLU
Danışman: Yrd.Doç.Dr. Ali GANGAL
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: SÖNÜMLÜ KANALLARDA ÇEŞİTLEME YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 18/1/2005
Sayfa Sayısı: 112
Tez No: t1544
Özet:

      Bu çalışmada kablosuz haberleşme sistemlerindeki sönümlemenin olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla kullanılan çeşitleme yöntemleri incelenmiştir. Farklı çeşitleme yöntemlerinin başarımın üstünde nasıl bir etkiye sahip oldukları ve bir birine göre üstünlükleri ve kötü tarafları gösterilmeye çalışılmıştır.

      Çalışmada birçok çeşitleme yönteminden bahsedilmiş ise de üzerinde özellikle durulan çeşitleme yöntemleri; en büyük oranda toplama (MRC), seçmeli çeşitleme(Selection Diversity) ve uzay-zaman blok kodlamasına dayalı çeşitlemedir (Space-Time Block Coded Diversity). Bahsedilen bu çeşitleme yöntemlerinin kullanıldığı sistemlere ilişkin benzetim yapılmıştır.

      Kullanılan benzetimde Rayleigh sönümlemesi olan kanal ve QPSK modülasyonu kullanan sitemler incelenmiştir. Kullanılan çoklu antenlerin arasındaki mesafenin bir fonksiyonu olan kanallar arası ilişki fonksiyonu da benzetimde göz önüne alınan hususlardan biri olmuştur.

      

      Anahtar Kelimeler : Sönümleme, Rayleigh, MRC, Seçmeli Çeşitleme, Uzay-Zaman Blok Kodlanmış Çeşitleme, Kanal İlişkisi, Zaman Çeşitlemesi, Frekans Çeşitlemesi