Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Mesut SAFRAN
Danışman: Yrd.Doç.Dr. İsmail KAYA
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Uzaktan Kablosuz Ekg Algılama Ve Görüntüleme Sistemi
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 30/6/2004
Sayfa Sayısı: 87
Tez No: t1491
Özet:

      Yüz yıla yakın bir zamandır, kalp rahatsızlıklarının teşhisi ve görüntülenmesindeki klinik çalışmalarında EKG kullanılmaktadır. EKG ölçüm sistemleri, teknolojik ilerleme eğilimlerini takip ederek, zaman ilerledikçe, daha güvenilir, daha geniş çaplı işlevler yerine getirebilir ve kullanımı daha kolay bir duruma gelmiştir. Bununla birlikte ölçümler, çoğu zaman istenmeyen, kablolu işaret iletimiyle yapılmaktadır.

      Günümüzde tıbbi ölçümlerde kablosuz algılayıcı şebekelerinin kullanımı daha popüler hale gelmektedir. Kablosuz algılayıcı şebekelerinin tıbbi uygulamaları esasına dayanan bu çalışma, en yeni kablosuz teknolojiyi kullanarak taşınabilir bir EKG ölçüm sistemi gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Mükemmel olmamakla birlikte, ortaya koyduğu kablosuz veri iletimi ve EKG ölçümleri seviyesinde günümüz uygulamalarından oldukça ileridir.

      Tez, EKG’nin teorik geçmişi çalışmalarıyla başlamakta, yeterince esasları sunmakta, EKG işaretlerini görüntülemek amacıyla bir kuvvetlendirici devresi ( INA2128 ) tasarlamakta, Microchip rfPIC Geliştirme Materyali kullanarak PC’ye kablosuz bağlantı gerçekleştirmekte ve sonunda uygulama sonuçlarıyla bitmektedir.

      Bu tez gelecekteki kablosuz algılayıcı şebekeleri çalışmalarına yardımcı olabilecek niteliktedir. Sonuçları uygulanabilecek kalitede olmasa da, donanımda, daha büyük bellek kapasitesi kullanımı gibi birtakım değişiklikler yapılarak kolayca geliştirilebilir.

      

Anahtar Kelimeler: Kablosuz EKG, Kablosuz Hasta Görüntüleme, rfPIC, PIC Programlama, Seri Haberleşme.