Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Asiye PUL
Danışman: Assist.Prof. İsmail KAYA
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: İnternet Protokol Versiyon 6 Ve Getirdikleri
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 30/6/2004
Sayfa Sayısı: 124
Tez No: t1490
Özet:

      Global İnternet’in sürekli büyümesi; artan sayıdaki kullanıcılara, uygulamalara ve servislere destek veren yeni teknolojileri barındırmak için geliştirilen ayrıntılı bir mimari gerektirmektedir. İnternet Protokol Versiyon 6 (IPv6), süregelen bu İnternet genişlemesini etkinleştirmek için geliştirilmektedir.

      Bu tez, yeni IPv6 protokol takımını, şu anda kullanılan IPv4’ün benzer özellikleri ve kavramları ile mümkün olduğunca karşılaştırarak ele almaktadır. Bu çalışma; IPv6’nın IPv4 protokol tasarım konularını nasıl ele aldığını, yeni IPv6 başlığı ve genişletme başlıklarını, IPv4 için kullanılan ICMP’nin yerini alan ICMPv6 (İnternet Kontrol Mesaj Protokol Versiyon 6)’yı, komşu IPv6 nodları arasındaki etkileşimi yöneten IPv6 Komşu Keşif işlemlerini ve IPv6 adres otomatik ayarını ele almaktadır. Günümüzde tamamen hakim olan bir uygulama olmamasına rağmen, İnternetin geleceği IPv6 tabanlı olacaktır. Gelişiminde ve gerçekleşmesinde büyük beklentiler olan IPv6’ya geçiş için planlanan bu stratejik protokolün anlaşılmasının kazanımı çok önemlidir.

      

Anahtar Kelimeler: İnternet, Adres Alanı, Yeni Başlık Yapısı, Komşu Keşfi