Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Muhammed Gökhan YILDIZ
Danışman: Yrd.Doç.Dr. Haydar KAYA
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Adaptif Antenlerde Sayısal İşaret İşleyici Uygulamaları
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 29/1/2004
Sayfa Sayısı: 59
Tez No: t1468
Özet:

      İnsanoğlunun, herhangi birisiyle zaman ve mekandan bağımsız olarak iletişim kurma isteği arttıkça mobil haberleşmeye olan talep de artmaktadır. Bu da mühendisleri, mobil haberleşme sisteminin kapasitesini artıracak çözümler aramak zorunda bırakmaktadır. Adaptif antenler, mobil haberleşme sisteminin kapasite problemini çözebilecek birkaç önemli çözümden bir tanesidir. Temelinde sayısal işaret işleme teknolojisi olan bu çözüm, henüz çok yaygınlaşmamış olsa da yeni jenerasyon haberleşme sistemlerinin en önemli bileşenleri arasında gösterilmektedir.

      Bu çalışmada adaptif antenlerin, sayısal işaret işleyiciler ile gerçeklenmesi üzerine En Küçük Ortalama Kareler (LMS) algoritması kullanan bir uygulama yapılmıştır. Çalışmada Texas Instruments firmasına ait sabit noktalı bir işlemci olan TMX320C6211 sayısal işaret işlemcisi kullanılmıştır.

      

Anahtar Kelimeler : Adaptif antenler, Sayısal İşaret İşleyiciler, En Küçük Ortalama Kareler Algoritması, Sabit Noktalı İşlemler