Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Mevlüt TOPALOĞLU
Danışman: Yrd.Doç.Dr. Ali GANGAL
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Matematiksel Morfoloji İle İmge Bölütleme
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 30/1/2004
Sayfa Sayısı: 63
Tez No: t1467
Özet:

      Matematiksel morfoloji, imge ve sinyallerin geometrik karakteristiklerini analiz etmek için sistematik bir yaklaşım sunar ve kenar belirleme, imge bölütleme, gürültü bastırma gibi bir çok uygulama için kullanılabilir.

      İmge bölütleme, otomatik imge analizinde çok önemli parçalardan biridir ve imgeyi kendisini oluşturan nesnelere yada parçalara ayırır.

      Bu çalışmada, matematiksel morfoloji hakkında genel bilgiler verilmiş ve imge işleme alanında sıkça kullanılan morfolojik filtreler incelenmiştir. Matematiksel morfoloji alanında imge bölütlemek için kullanılan watershed dönüşümü anlatılmış ve bazı görüntüler üzerinde başarımı incelenmiştir.

      

Anahtar Kelimeler: Matematiksel Morfoloji, Watershed Dönüşümü, İmge Bölütleme