Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Murat GÜRLER
Danışman: Doç.Dr.İsmail Hakkı ALTAŞ
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Güç Dağıtım Hatları İçin Rf Tabanlı Diferansiyel Koruma
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 23/1/2004
Sayfa Sayısı: 70
Tez No: t1454
Özet:

      Elektrik güç sistemlerinde diferansiyel koruma genellikle baraların, transformatörlerin, generatörlerin ve motor sargılarının korunmasında kullanılmaktadır. Bir iletim hattında, hattın başlangıcı ve sonu arasındaki mesafenin uzunluğu nedeniyle iletim hatlarının korunmasında ekonomik değildir çünkü gönderici ve alıcı uçlarındaki verilerin birbiriyle karşılaştırılabilmesi için hattın her iki ucundaki verileri bir ölçüm noktasında toplamayı sağlayan ek bir iletişim hattına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yüzden diferansiyel koruma hat korumasında tercih edilmemektedir. Bu çalışmada hattın her iki ucundaki verinin ek bir veri iletim hattı ve dolayısıyla bu hatta ait giderler olmaksızın tek bir ölçüm noktasında toplanmasıyla diferansiyel korumanın hat korumasında tercih edilebileceği düşünülmüştür. Bu nedenle, diferansiyel korumanın iletim hatlarında uygulanabilirliğini incelemek için bu çalışmada veri iletim hattı yerine, gönderici ve alıcı tarafa ait veriler RF verici ve alıcı kullanılarak ölçüm merkezinde toplanmıştır. Gerekli çalışmanın yapılabilmesi için analog-dijital dönüştürücü, mikrokontrolör ve kablosuz iletişimi sağlayan RF modüllerden oluşan iletim hattı modeli üzerinde denemeler yapılmıştır. Üç farklı yapay kısa devre noktası bulunan model laboratuarda test edilmiştir. Sistem, sadece kısa devre arızalarını değil, aynı zamanda açık devreyi de belirleyebilmektedir.

      Hat korumasında diferansiyel korumanın uygulanabilmesi için, diğer mevcut yöntemler ile önerilen bu yöntemin maliyet karşılaştırması yapılmalıdır. Bununla birlikte, eğer arızalı hat kısa devre olmak yerine koparak açık devre olursa, mevcut yöntemlerde haberleşme kesilecektir. Ancak önerilen diferansiyel koruma yöntemi, açık devre arızasını da algılayabilmektedir. Buna ek olarak hat kayıplarının yanında hattaki zayıflamalar da algılanıp önceden önlem alınabilir. Bu yöntem ayrıca kaçak kullanımların tespitinde de kullanılabilir.

      

Anahtar Kelimeler : Diferansiyel Koruma, İletim Hattı, Radyo Frekans, Mikrokontrolör, Frekans Modülasyonu