Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Hayati TÜRE
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Temel KAYIKÇIOĞLU
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Parametrik Model Kullanarak Tıbbi Görüntülerde Kenar Belirleme
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 9/9/2003
Sayfa Sayısı: 61
Tez No: t1434
Özet:

      Şekil, boyut, ve alan gibi klinik olarak önemli büyüklüklerin ölçülmesi için tıbbi görüntülerdeki anatomik yapıların kenarlarının doğru belirlenmesine ihtiyaç vardır. Doğru kenar belirleme, anatomik yapıların üç-boyutlu yapılarının çoklu görüntülerden elde edilmesinde ön koşuldur.

      Tıbbi görüntüleme tekniklerindeki mükemmelsizlikler anjiyogram, MR ve retina görünülerinde kenarların keskin geçişli olma yerine yumuşak geçişli olmalarına sebep olur. Ayrıca, arkaplan yapıları sahte kenar profilleri ortaya çıkarır. Bundan dolayı etkin bir kenar belirleme yöntemi, bu tür görüntülerdeki kenarların kusursuz belirlenmesi için gereklidir.

      Bu tezde, doğrusal olmayan parametrik modele dayalı bir model geliştirilmektedir. Model; kenar, arkaplan yapısı ve bulanıklanma ile ilgili parametreleri içermektedır. Bu parametreler Marquardt-Levenberg tekniği kullanılarak kestirilmektedir.

      Yöntemin başarımı; farklı faktörler için bilgisayar ile üretilmiş görüntülerde ve MR, retina, anjiyogram görüntülerinde değerlendirilmektedir.

      

      Anahtar Kelimeler : Koroner Damar, Ventricular, Retina, Beyin Kesiti, Elipsoid,Kenar Kestirimi, Parlaklık