Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Ergül UÇAR
Danışman: Doç. Dr. İsmail H. ALTAŞ
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Güç Sistemlerinin Optimizasyonunda Genetik Algoritmaların Kullanılması
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 20/5/2003
Sayfa Sayısı: 79
Tez No: t1407
Özet:

      Yaklaşık son otuz yıllık süreçte yapay zeka üzerindeki çalışmalar paralelinde bilgisayara insan beyni gibi karar verme kabiliyeti kazandırılmıştır. Geliştirilen bu algoritmalar aracılığı ile çok kompleks yapıdaki matematiksel işlemler, basit mantıksal yaklaşımlarla bilgisayarlara tanıtılmaktadır. Bu yaklaşımın içerisinde genetik algoritmalar optimizasyon problemlerinin çözümünde sıkça kullanılmaya başlanmıştır. Genetik algoritmaların işletim süreci doğadaki bazı modelleri örnek almaktadır. Bu teknik daha çok kompleks yapıdaki problemlerin çözümünde oldukça iyi sonuçlar vermesi ve klasik yöntemlere göre üstünlüklere sahip olması, gittikçe yaygınlaşmasına neden olmaktadır.

      Bu çalışmanın amacı, genetik algoritmalar kullanılarak termik üretim birimlerinin kayıplı bir sistemde ve belirli yük değerlerinde etkili ve ekonomik bir şekilde işletimini sağlamaktır. Çalışmada genetik algoritmaların kullandıkları Çaprazlama, Mutasyon ve Popilasyon Büyüklüğü oranlarının etkileri incelenerek elde edilen veriler klasik yöntemde bulunan değerlerle karşılaştırılmıştır.

      Elde edilen değerler doğrultusunda güç sistemlerinin ekonomik işletilmesi için genetik algoritmaların alternatif bir yöntem olarak kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.

      

Anahtar Kelimeler: Optimizasyon, Genetik Algoritmalar, Güç Sistemleri, Ekonomik İşletim