Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Murat BENAR
Danışman: Yrd. Doç. Dr. İsmail KAYA
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: TURBO KODLAMA VE AWGN KANALLARDA BAŞARIM ANALİZİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 7/8/2002
Sayfa Sayısı: 88
Tez No: t1326
Özet:

      Son birkaç yılda teknolojinin ilerlemesi ve sayısal iletişim sistemlerinin sunduğu hizmetlerin artması sonucunda, hata düzeltme kodlarının önemi oldukça artmıştır.

      Hata düzeltme kodları, iletim sırasında meydana gelebilecek sembol hatalarının algılanması ve düzeltilmesi için bilgi bitleri dizisine artık bit ilave etmektedir. Hata düzeltme kodlarının ortaya çıkması, gürültülü bir kanal üzerinden bilginin iletimi sırasında, Shannon’un kanal kapasitesine (bilgi teorisi) ulaşılabileceğini göstermiştir. Turbo kodlar, pratik kodlamanın performansını Shannon’un teorik limitlerine yaklaştıran, hata düzeltme kodlarının en yeni ve çok güçlü bir türüdür. Bu yeni kod, nispeten basit bileşen kodların ve geniş serpiştiricilerin özyinelemeli kod çözme işlemiyle kombinasyonunu kullanarak çok iyi bir performans göstermektedir.

      Bu çalışmadaki amacımız, turbo kodlar hakkında temel bilgileri vermek, turbo kodların toplanır beyaz Gauss gürültülü (AWGN) kanallardaki performansını incelemek ve bunun sonucunda, AWGN kanallarda turbo kodların performansını etkileyen faktörleri belirlemektir. Bunun için önce kodlayıcı ve kod çözücü yapıları incelenmiş ve özyinelemeli kod çözme algoritması (MAP) hakkında detaylı bilgi verilmiştir. Ardından, AWGN kanallarında turbo kodun performansını etkileyen faktörler değiştirilerek farklı simülasyon sonuçları elde edilmiştir.

      

      Anahtar Kelimeler :Ardışıl Paralel Kod, Özyinelemeli Konvolüsyonel Kodlama, Düzensiz Serpiştirme, Özyinelemeli Kod Çözme Algoritması (MAP).