Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Yasin OĞUZ
Danışman: Yrd.Doç.Dr. Haydar KAYA
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: MOMENT YÖNTEMİ İLE DİPOL ANTEN VE DİZİLERİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE ANALİZİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 25/1/2002
Sayfa Sayısı: 123
Tez No: t1231
Özet:

      Elektromanyetik yayılım ve saçılım olaylarında ortaya çıkan sınır değer problemlerinin analitik yoldan çözümü her zaman tam olarak doğru sonuç vermeyebilir. Analitik yoldan yapılan bu tür çözümler sadece sınırlı tipteki problemler için mümkün olduğundan her türlü probleme uygulanabilecek sayısal hesaplama tekniklerine dayanan daha genel çözümler ortaya çıkarılmıştır. Moment yöntemi bu sayısal çözüm yöntemlerinden biridir.

      Elektromanyetik yayılım ve saçılım problemlerinin çözümü için varolan yöntemler içinde sayısal çözüm tekniğine en uygun yöntemin integral denklemi yöntemi olduğu görülmektedir. Moment yöntemi bu integral denkleminin çözümünde kullanılan sayısal analiz yöntemlerinden biridir.

      Bu çalışmada genel moment yönteminin özel bir hali olan parçalı sinüsoidal Galerkin yöntemi ile silindirik dipol antenlerin ve dipol antenlerden oluşan değişik yapıdaki dizilerin analizi yapılmıştır. Bu incelemede tek başına bir dipol anten ve dipol antenlerden meydana gelmiş diziler için akım dağılımı, giriş empedansı, ışıma örüntüsü veya kazanç gibi karakteristiklerin bulunması amaçlanmıştır. Yapılan her analiz için ayrı bir program yazılmış ve bu programlar birleştirilip bir paket program haline getirilmiştir.

      

Anahtar Kelimeler: Galerkin yöntemi, Moment yöntemi, Dipol antenler, Dipol anten dizileri,Akım dağılımı, Giriş empedansı, Anten kazancı