Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Uğur Birol BAYRAK
Danışman: Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı ÇAVDAR
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: PROGRAMLANABİLİR LOJİK KONTROLÖR İLE OTOMASYON SİSTEMLERİNDE PERFORMANS ARTIRIMI VE UYGULAMALARI
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 15/6/2001
Sayfa Sayısı: 129
Tez No: t1181
Özet:

      Programlanabilir lojik kontrolörler endüstriyel-donanımlı bilgisayarlardır. Plcler kolayca programlanabilecek ve herhangi bir donanım değişikliğine ihtiyaç olmaksızın uygulama gereksinimlerindeki değişikliklere cevap verebilecek şekilde geliştirilmişlerdir. Plcler, 1970’li yıların ilk başlarında gelişmesinden itibaren, endüstriyel kontrol alanlarının içinde kontrol sistemlerinin otomasyonu ve proses kontrolünde önemli bir yere sahip olmuştur. Plcler yalnızca röle sistemleri değil aynı zamanda ayrık kontrol cihazlarına karşı başarılı bir şekilde rekabet ederek gelişmesini sürdürmüştür. Plcler; yarıiletken cihazların, analog kontrolörlerin ve hatta mikrobilgisayarların yerine başarılı bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde Plclerin yetenekleri hızlı bir şekilde büyümektedir. Yeni, yapıcı fikirler hemen hemen aylık bazda ortaya çıkmaktadır. Plc uygulamalarındaki eğitim görme gereksinimi teknik okul, üniversite ve endüstri alanlarında artmaktadır. Bu tezin amacı bu alanlardakilere belirli Plc bilgisi verebilmektir. Bu tezde, otomasyon sistemlerindeki Plc ve röle sistemleri karşılaştırılmıştır.

      

Anahtar Kelimeler : Programlanabilir Lojik Kontrolörler, Kontrol Sistemlerinin Otomasyonu, Proses Kontrolü