Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Abubekir ERDEM
Danışman: Prof.Dr Sefa AKPINAR
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: HALKA YERİNE SARGI KULLANILAN GÖLGE KUTUPLU ASENKRON MOTORUN MİKRODENETLEYİCİ İLE DENETİMİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 26/6/2001
Sayfa Sayısı: 80
Tez No: t1177
Özet:

      Başlama momenti ve verimi küçük olmasına rağmen gölge kutuplu asenkron motorlar küçük güçlü sürücü sistemlerinde yaygın olarak kullanılırlar.

      Şayet başlama momenti arttırılabilirse, hız kontrolü ve rotorun yön değiştirilmesi sağlanırsa gölge kutuplu asenkron motorun kullanma alanı genişler.

      Daha önce yapılan bir çalışmanın (Akpınar,Kaya,1992 ) devamı niteliğinde olan bu çalışmada gölge kutuplu tek fazlı asenkron motorun, kısa devre halkası yerine konulan sargı üzerinden denetimi elektronik bir sürme devresiyle ve mikrodenetleyici ile yapılmıştır. Denetimi yapılan motorun başlama momentinin arttırılması, hızının yönü ve değeri değiştirilmiştir.

      Gölge kutuplu asenkron motorda yukarıda anlatılan uygulamaları incelemek amacıyla, mikrodenetleyici ve elektronik sürme devresi yardımıyla faz kaydırma işlemini ve MATLAB programıyla gölge kutuplu motorun dinamik davranışı incelenmiştir. Elde edilen deneysel ve işlemsel sonuçlar, önerilen metodun geçerliliğini doğrulamak için karşılaştırılmıştır.

      

Anahtar Kelimeler : Gölge Kutuplu Asenkron Motor, Faz Kaydırma, Mikrodenetleyici