Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Bülent UZUN
Danışman: YDoç. Dr. İ. Hakkı ALTAŞ
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: GÜÇ SİSTEMLERİNDE KARARLILIK PROBLEMİ İÇİN BULANIK MANTIK YAKLAŞIMI
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 22/6/2001
Sayfa Sayısı: 106
Tez No: t1176
Özet:

       Enerji sistemini oluşturan elemanların tamamının sistemin dinamik davranışı üzerinde etkili olduğu bir gerçektir. Enerji sistemlerindeki dinamik davranış üzerinde büyük etkileri olan kısımlardan biri de uyartım sistemleridir. Bu nedenle uyartım sistemlerinin denetlenmesi enerji sistemleri için büyük önem ifade eder.

       Uyartım sistemlerine yapılan ilavelerle sistemin kararlılığının sağlanması önemli yöntemlerde biridir. Çünkü yapılan ilavelerden her biri, sistemi oluşturan diğer elemanlarda olduğu gibi sistemin matematiksel denklemlerinde doğrudan etkili olmaktadır. Dolayısıyla yapılacak isabetli ilaveler sisteme büyük faydalar sağlayacaktır. Sisteme yapılacak en temel ilaveler, kompenzatörler ve denetleyicilerdir. Bütün bunları dikkate alarak bir çalışma yaptık.

       Bu çalışmada;-Bir enerji sistemini oluşturan temel elemanlara göre sistemin modeli çıkarıldı.-Sisteme kompenzatör, PI ve bulanık mantık denetleyiciler eklenerek modelleme yapıldı.-Yapılan bu modellemelerden faydalanarak simülasyonda kullanmak için, sistemi oluşturan denklem takımları çıkarıldı.- Dört farklı çalışma durumunu incelemek için dört farklı katsayı grubu oluşturuldu.- Her bir alternatif için bilgisayarda simülasyon işlemi gerçekleştirildi.

       Sonuçta elde ettiğimiz simülasyon sonuçlarına göre, literatürde yer alan bulanık mantık denetleyicilerin sistemin dinamik davranışı üzerindeki etkilerinin doğruluğu gözlendi. Ayrıca bulanık mantık denetleyici tasarımındaki temel kuralların uygulanışı ve uygulama anındaki bazı önemli noktalar da takip edilmiş oldu.

      

Anahtar Kelimeler: Güç Sistemleri, Senkron Generatör, Uyartım Sistemleri, Bulanık Mantık, Kararlılık.