Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Ali Özen
Danışman: Prof. Dr. Sefa AKPINAR
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Anahtarlama Açilarinin Kapasitör Tip Tek Fazli Asenkron Motorlarin Dinamik Davranisi Üzerine Etkisi
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/2/1999
Sayfa Sayısı: -
Tez No: T993
Özet:

       Elektrodinamik aygıtlarda üretilen momentteki tekrarlanmayan tepe değerleri, göz önüne alınması gereken önemli etkenlerdir.

Momentteki tekrarlanmayan tepe değerlerinin pozitif olanları motor milini darbelerken, negatif olanları ters yönde moment uygulayarak mili, özellikle yük altındayken, kırılmaya ya da burulmaya zorladığı için, motorda tehlikeli bir durum meydana getirirler. Bu yüzden bunlar, önceden kestirilmeli ve kontrol edilmelidir.

       Motora uygulanan gerilimin uygulandığı andaki değeri, onun dinamik davranışı üzerine etki eden faktörlerden biridir. Bu yüzden, tekrarlanmayan tepe değerleri daha önce ifade edildi. Bu tepe değerlerini kontrol altında tutmak için gerilimin uygulanma anındaki değeri kontrol edilmelidir. Bu nedenle, A.C. faz kontrolöründen çalışma ve yapısal olarak tamamıyla farklı bir aygıt olan Anahtarlama Açı Seçicisinin kullanılması gerekir.

Bu çalışmada;

       -Gerilimin uygulanma anındaki değerinin momentteki tekrarlanmayan tepe değerleri üzerine etkisini incelemek için, kapasitör tip tek fazlı asenkron motor kullanıldı.

-Bir Anahtarlama Açı Seçicisi tasarlandı ve gerçekleştirildi.

      -Motorun momentindeki tekrarlanmayan tepe değerlerinin kestirimi ve dinamik davranışının teorik olarak incelenmesi için d-q eksen sistemi kullanıldı.

-Bir moment ölçme devresi gerçekleştirildi.

      -Teorik ve deneysel sonuçlar karşılaştırıldı.

Sonuç olarak bu çalışmada, teorik ve deneysel sonuçların birbiriyle uyumlu olduğu gözlendi.

      

      Anahtar Kelimeler: Anahtarlama açı seçicisi, kapasitör tip tek fazlı asenkron motor.