Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Oktay Levent KELEŞ
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ali GANGAL
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: BULANIK MANTIĞA DAYALI VEKTÖR KUANTALAMA İLE GÖRÜNTÜ KODLAMA
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/2/1999
Sayfa Sayısı: 74
Tez No: T991
Özet:

      Bu tezde, bulanık mantığa dayalı vektör kuantalama kullanan bir görüntü sıkıştırma tekniği incelenmiştir. Görüntü sıkıştırma, görüntülü haberleşme ve görüntülerin depolanması gibi uygulamalarda kanal kapasitelerinin ve depolama ortamlarının ekonomik olarak kullanılması amacıyla gerçekleştirilir.

      Kullanılan yöntem daha önceden oluşturulmuş bir kod tablosu üzerinde, kodlanacak görüntünün giriş vektörlerinin bulunup, bulunan bu vektörlerin adreslerinin alıcıya gönderilmesine dayanmaktadır. Kod tablosundan arama işleminde bulanık mantığa dayalı bir yöntem kullanıldı ve bu yöntemin hem işlem hızını hem de görüntü kalitesini arttırdığı görüldü. Aynı yöntem seviyelendirilmiş kosinüs dönüşüm katsayılarına da uygulandı. Bu yöntemde katsayılar parsellenip 4 farklı bölgeye ayrıldı ve bu bölgeler için farklı kod tabloları oluşturuldu. Kodlama yapılırken de her vektör ilgili kod tablosunda araştırıldı.

      Kullanılan yöntemlerin performansları, farklı vektör boyutları, farklı görüntüler, farkı kod tablosu boyutları ve farklı parametreler için incelenmiş ve karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Kod tablosundan araştırma işleminde bulanık mantık kullanıldığında işlem hızının ve görüntü kalitesinin arttığı görülmüştür.

      

      Anahtar Kelimeler: Görüntü Kodlama, Vektör Kuantalama, Kod Tablosu, Bulanık Mantık, Kosinüs Dönüşümü.