Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: M. Atanur AYTEKİN
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Temel KAYIKÇIOĞLU
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: SEREBELLAR PURKİNJE HÜCRESİ AKTİVASYONLARININ KAYDI VE MODELLENMESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/7/1998
Sayfa Sayısı: 98
Tez No: T970
Özet:

      Elektrofizyoloji alanında hazırlanan bu çalışma sinir hücrelerinin fizyoloji ve davranışlarını incelemek amaçlıdır. Nöronların haberleşme ve kontrol sinyalleri olan aksiyon potansiyellerinin üretilme mekanizmaları incelenmiş ve bu işaretler bilgisayar ortamında simule edilmiştir.

      Tek kanallı mikroelektrotlarla aktivasyonu kaydedilen serebellar Purkinje hücresinin bu aktivitelerini simule etmek amacıyla, kompartmanlı modelleme adı verilen, yüksek fizyolojik ve morfolojik detaya sahip bir teknikle nöronun matematiksel bir modeli oluşturulmuştur. Modelde, literatürde Purkinje hücrelerinde varlığı gösterilen 10 değişik türde voltaj ve konsantrasyon duyarlı kanal kullanılmıştır. Bu kanalların aktivasyon ve inaktivasyon kinetiklerini belirleyen matematiksel parametreler, model nöronun aktivitelerinin, gerçek Purkinje hücrelerinden kaydedilen aktivitelere benzemesini sağlayacak şekilde belirlenmiştir.

      Bu çalışmayla bir nöronun aktivitelerinin, kompartmanlı modeller kullanılarak ne kadar doğru bir şekilde simule edilebileceği gösterilmiştir.

      

      Anahtar Kelimeler : Aksiyon potansiyeli, Serebellum, Purkinje hücresi, Kompartmanlı modelleme