Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Selami KESLER
Danışman: Prof Dr. Cemil GÜRÜNLÜ
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: BİR FAZLI ASENKRON GENERATÖRLERİN DOYMALI DAVRANIŞININ İNCELENMESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/5/1998
Sayfa Sayısı: 64
Tez No: T943
Özet:

      Bu tez bir fazlı asenkron generatörlerin modellenmesi ve kondansatörlerin makinanın çalışması üzerine etkisi ile ilgilidir. Bu tezde geliştirilen model ;gerek ana sargı gerekse yardımcı sargıdaki doyma etkisini gözönüne almaktadır. Kuramsal sonuçlar deneysel sonuçlarla karşılaştırıldı ve her ikisinin de uyum içerisinde olduğu görüldü. Elde edilenler tartışıldı ve sonuçlar çıkarıldı.

      

      Anahtar Kelimeler: Bir Fazlı Asenkron Generatör,Doyum,Kendi-kendini Uyarma, Matematiksel Model,Sayısal Çözümleme.