Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Göksev KAPLAN
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ali GANGAL
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: TIBBİ GÖRÜNTÜLERİN KAYIPSIZ SIKILAŞTIRILMASI
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/2/1998
Sayfa Sayısı: 48
Tez No: T920
Özet:

      Tıp alanında sayısal formundaki görüntülerin kullanımı giderek artmaktadır. Bu tür görüntülerden yararlanarak teşhisin doğru konması için görüntü kalitesinin iyi olması gerekir. Bir hastaya ait bir dizi CT ve MRI görüntülerinin hastanın dosyasında yüksek detaylı ve kayıpsız olarak saklanması fazla miktarda bellek gereksinimine neden olur.

      Tıbbi görüntülerin sıkıştırılmasında kayıpsız sıkıştırma teknikleri kullanılmalıdır. Çünkü, sıkıştırılmış olan tıbbi görüntüler tekrar normal veri haline dönüştürüldüğü zaman hiçbir kaybın olmaması hastalığın teşhisi ve tümör tanısı için çok önemli olmaktadır.

      Bu çalışmada kayıpsız sıkıştırma için uzamsal ve zamansal artıklığı gidermeye yönelik bir kodlama yöntemi önerilmiştir. Görüntüler sırasıyla numaralandırıldılar. İlk görüntüde ve her sekiz görüntüde bir çerçeve içi farklar, diğer görüntülerde ise çerçeveler arası hareket yoketmeli farklar alındı. Hareket yoketmeli farkların alınmasında üç adımlı yönlü arama tekniği kullanıldı. Bu fark görüntüleri Huffman kodlaması ile kodlandı.

      Kod çözme işleminde kodlamadaki işlem sırası sondan başa doğru takip edilmektedir. Önce Huffman kod çözme algoritması sıkıştırılan görüntüye uygulanmakta daha sonra fark görüntülerinden yararlanarak orjinal görüntü elde edilmektedir. Kod çözme programında numarası ve adı belirtilen görüntünün ekranda görüntülenmesi için en fazla iki görüntünün kodunun çözülmesi gerekmektedir.

      Önerilen yöntemin performansı dört ayrı görüntü tipine uygulanıp farklı sıkıştırma teknikleri ile karşılaştırılarak incelendi. Elde edilen sonuçlar önerilen yöntemin üstünlüğünü ve geçerliliğini açıkça göstermektedir.

      

      Anahtar kelimeler : Huffman Kodlama, Hareket Yoketmeli Fark, Çerçeve İçi Fark, Kod Çözme.