Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Tolga KUKUL
Danışman: Doç. Dr. Kemal ERDOĞDU
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: ANTENLERDE ORTAK EMPEDANSIN MOMENT METODU İLE HESAPLAMA
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/2/1998
Sayfa Sayısı: 97
Tez No: T887
Özet:

      Silindirik dipol antenlerde giriş empedansı ve akım dağılımları hesaplamalarının yanı sıra ortak empedansın bulunması içinde Hallen`in ve Pocklington`un integral denklemlerinden yararlanılmaktadır.

      Bu hesaplamaların, analitik metodlarla çözümü çok uzun ve doğruluk derecesi azdır. Daha güvenilir, pratik ve doğruluk derecesi yüksek olan sayısal metodlar ki, bunlardan biri moment metodudur, kullanılmaya başlamıştır. Ele alınan silindirik dipol anten için integral denklemleri çıkarılmış, bu denklemleri bilgisayar ile çözüme ulaştıracak denklem takımlarını oluşturan en iyi metodun moment metodu olduğu görülmüştür.

      Bu çalışmada; King`in ifadelerinden yararlanılarak, silindirik dipol anten üzerindeki akım dağılımı, ortak empedansları, değişik anten uzunlukları ve yarıçapları ile uygulanan sinüzoidal parça sayısına bağlı olarak incelenmiştir. Anten ortak empedansı antenlerin farklı yerleşim koordinatlarına göre ele alınmıştır.

      Elde edilen sonuçlar, önceden bulunmuş bazı sonuçlar ile karşılaştırılarak, bunlar ile uyum içinde olduktan gözlenmiştir.

      

      Anahtar Kelimeler: Dipol Anten, Moment Metodu, Akım Dağılımı, Giriş Empedansı, Ortak Empedans.