Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Bekir DİZDAROĞLU
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ali GANGAL
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: ÖRNEKLENMİŞ İŞARET İÇİN BULANIK MANTIĞA DAYALI ARADEĞER ALGORİTMASI
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/1/1998
Sayfa Sayısı: 92
Tez No: T882
Özet:

      Günümüzün gelişen teknolojileri artık geleneksel elektronik denetim birimlerinden yeteri kadar verim alamamaktadır. Gün geçtikçe ortaya çıkan daha hassas birimler ve kaçınılmaz olan enerjiden tasarruf sağlama zorunluluğu bilim adamlarını bu yönde araştırmalar yapmaya itmiştir. Gitgide mükemmele yaklaşma isteği ve doğanın belki de bir gün aynısının yapay yollarla ortaya çıkarılmaya çalışılması, yapay zeka, yapay sinir ağlan, çok değerli mantık ve bunlarla birlikte bulanık mantığın ortaya çıkarılmasına neden olmuştur.

      Bulanık mantık her gün kullandığımız ve davranışlarımızı yorumladığımız yapıya ulaşmamızı sağlayan matematiksel bir disiplindir. Temelini doğru ve yanlış değerlerin belirlediği bulanık küme kuramı oluşturur. Burada yine geleneksel mantıkta olduğu gibi bir ( 1 ) ve sıfır (0) değeri vardır. Ancak bulanık mantık yalnızca bu

      değerlerle yetinmeyip, bunların ara değerlerini de kullanarak, örneğin bir uzaklığın yalnızca yakın ya da uzak olduğunu belirtmekle kalmayıp, ne kadar yakın ya da ne kadar uzak olduğunu da söyler.

      Bu tezde, iletim veya depolama sırasında örnek değerleri gürültü veya başka nedenlerden dolayı bozulmuş olan bir işaretin tekrar elde edilmesinde, bulanık mantığa dayalı bir aradeğerleme algoritması geliştirilmiştir. Sonuçlar, örnek değerleri belirli bir şekilde seçilmiş olan gürültüsüz ve toplamsal gürültülü işaretler için ayrı ayrı elde edilmiş ve bozulan örnek deerlerin kestirilme performansı belirlenmiştir.

      

      Anahtar kelimeler: Bulanık Mantık, Bulanık küme, Elektronik Kontrol Biçimi, Yapay Zeka, Çokdeğerli Mantık, Sinir Ağları, Aradeğerleme.