Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Berna Yeşim ORAL
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Temel KAYIKÇIOĞLU
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: İKİ BOYUTLU İZDÜŞÜMLERİNDEN ELİPSOİDLERİN ELDE EDİLMESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/1/1998
Sayfa Sayısı: 51
Tez No: T878
Özet:

      Yeryüzündeki nesneler, çoğunlukla dairesel profillere sahiptir. Bunların izdüşümleri bir iki-boyutlu görüntüde yay olarak şekillendiğinde eliptik biçimlere dönüşür. Eliptik biçimlerdeki yaylardan elipsin parametreleri kestirebilinirse görüntüdeki nesne hakkında bilgi edinilebilir.

      Tezin amacı, eliptik yaylarını sayısını bulmak ve bu yaylarla ilişkili parametreleri hesaplamaktır. Eğer görüntüde birden fazla eliptik yay parçası varsa ilk adım bu yayları birbirinden ayırmaktır. Bunun için görüntü üzerinde yarıçapı r olan bir daire gezdirilir. Dairenin içine düşen piksellerin kovaryans matrisi bulunur. Kovaryans matrisi kullanarak piksellerin özdeğerleri hesaplanır. Bu özdeğerler görüntüdeki elipslerin sayısı hakkında bilgi verir. İkinci adım olarak her bir yay parçasına ait elipslerin merkezleri, uygun şekilde seçilen

      bir açıdan alınan çizgi integrallerinden hesaplanır. Çizgi integrallerine ait kenar noktalarını kestirmek ve bu kenar noktalarını kullanarak elipslerini merkezlerini bulmak için Marquardt-Levenberg algoritması kullanılmıştır. Elipslerin merkezi bulunduktan sonra, diğer parametrelerinin kestirimi ise noktaların merkez kadar ötelenmesiyle elde edilen nokta setine doğrusal en küçük kareler yönteminin uygulanmasıyla elde edilir.

      Önerilen yöntemin performansı hem bilgisayarla oluşturulan görüntülere hem de çeşitli kanser hücreleri görüntülerine uygulanmıştır. Hough dönüşümünden daha mükemmel sonuçlar alınmıştır.

      

      AnahtarKelimeler : Elips, Çizgi İntegrali, Hough Dönüşümü, Marquardt-Levenberg Algoritması , En Küçük Kareler Yöntemi