Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Halil İbrahim ŞAHİN
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Temel KAYIKÇIOĞLU
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: GÜRÜLTÜ EŞLİĞİNDE İŞARET SAYISININ KESTİRİLMESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/1/1998
Sayfa Sayısı: 64
Tez No: T876
Özet:

      Sensörlerden oluşmuş dizilere gelen işaretlerin sayılarının gürültü eşliğinde kestirilmesi konusu pek çok araştırmacının ilgisini çekmektedir. Çünkü eğer dizilere gelen işaret sayısı kestirilebilinirse diğer kestirilmesi gereken parametreler de kestirilebilinir. Daha açık bir ifade ile işaretlerin sayısının kestirilmesi diğer parametrelerin kestirilmesinde bilinmesi gereken ana parametredir.

      İşaretlerin sayısının kestirilmesi seçilen modelin boyutudur. Kestirilebilen diğer parametreler ise gelen işaretlerin diziye geliş açıları, frekansları, genlikleri ve fazları sayılabilinir. Fakat bu parametreleri çözmek oldukça kompleks işlemler gerektirmektedir. Yine de bunları çözebilmek için işaret sayısını bilinmesi şarttır.

      İşaretlerinin sayısının kestirilmesinde pek çok yöntem kullanılmaktadır. Bunlardan en önemlileri ve en çok güvenilir olanları AIC ve MDL kriterleridir. ßunlardan başka ET, ITC gibi birçok yöntem de mevcuttur. Ancak bu iki kriterin dışındaki kriterler belirli , şartlar altında daha iyi sonuçlar vermektedir. Bu kriterlerin dışında kalan bazı kriterler ise oldukça subjektif değerlerle kestirim yapmaktadırlar.

      AIC ve MDL kriterlerinde kullanılan ana terim olan benzerlik terimi tek başına işaretlerin sayısının kestirilmesinde yeterli olmamaktadır. Bu terim yeterli olmadığı için bu terime ceza fonksiyonları eklenir ve bu iki terim işaret sayısının kestirilmesinde birlikte kullanılır.Günümüze kadar yapılan pek çok araştırmada sensörler dizilerde bir doğru üzerinde yerleştirilmiş ve kestirim yöntemleri bir biçime göte modellenmiştir. Halbuki sensörler bir daire bir daire üzerine, bir dikdörtgen yada bir kare üzerine yerleştirilebilirler. Yapılan bu çalışmada sistem bu şekilde yerleştirmelere göre de modellenmiş ve performansları karşılaştırılmıştır.

      

      Anahtar Kelimeler : AIC Kriteri , MDL Kriteri , Benzerlik Terimi , ET Kriteri , Kestirim, ITC Kriteri