Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Barış ERSOY
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ali GANGAL
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: İNTERNET ÜZERİNDEN GÖRÜNTÜLÜ TELEFON HABERLEŞMESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/1/1998
Sayfa Sayısı: 67
Tez No: T874
Özet:

      Video telefon ve video konferans haberleşmesinin belirli standartlara uydurulma aşamalarının ardından, internet iletişiminin yaygınlaşmasının sonucu olarak, görüntülü haberleşmenin internet hatları üzerinden yapılabilmesi konusundaki çalışmalar başlamıştır. Ancak ISDN kanalları veya analog telefon kanallarında iletim hızı sabit olmasına karşın, internet hatları ortaklaşa kullanıldığı ve iletim hızı da hattın doluluk oranına göre değiştiği için iletimde karşılaşılan sorunlar daha fazladır. İki yönlü iletimin aynı hat üzerinden haberleşme protokollerine uyarak gerçekleştirilmesi ve ses ile görüntünün zamandaş ve kesintisiz olmasının sağlanması zorunluluğu vardır.

      Yapılan bu çalışmada, birtakım görüntü dizileri üzerinde veri hızı azaltma teknikleri incelenmiştir. Bu teknikler, video görüntülerinin hem uzamsal ve hem de zamansal boyutta içerdiği artıklığı gidermeye yöneliktir. Ele alınan görüntü dizisinde art arda gelen görüntü çerçevelerinin hareket yakalamalı farkları alınmaktadır ve elde edilen bu fark görüntülerine Ayrık Kosinüs Dönüşümü uygulanmaktadır, ardından elde edilen dönüşüm katsayıları seviyelendirilip, kodlanmaktadır.

      Ses ve görüntünün zamandaş olarak iletilmesi, ses ve görüntü veri gruplarının uygun biçimde sıralanmasıyla gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar, internet üzerinden birbirine bağlı iki bilgisayarda görsel ve işitsel olarak incelenmiştir. Ayrıca kullanılan yöntemlerin performansları test edilerek sayısal sonuçlar gözlenmiştir. Bu incelemeler sonucunda, yeterli kalitede video telefon haberleşmesi yapılabildiği görülmüştür. Ancak, hatasız ve daha etkili iletişim için, bu çalışmada yazılımla yapılan işlemler donanımla gerçekleştirilerek, işlem hızı arttırılabilir.

      

      Anahtar Kelimeler : Veri hızı azaltma, video telefon, artıklık, kodlama.