Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Mustafa Fırat HANCI
Danışman: Prof. Dr. Sefa AKPINAR
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: YÜKSEK DOĞRU GERİLİMLİ ENERJİ İLETİM SİSTEMLERİNDE OPTİMUM DGM ANAHTARLAMA AÇILARININ YAPAY SİNİR AĞI İLE DÜZELTİLMESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/1/1998
Sayfa Sayısı: 71
Tez No: T871
Özet:

      Bir güç sisteminin verimini olumsuz yönde etkileyen en önemli unsurlardan biri harmoniklerdir. Harmoniklerin ana kaynağı güç sistemlerinde bulunan ve doğrusal olmayan bir karakteristik gösteren kontrol ve kumanda sistemleri anahtarlama elemanları transformatörler, ani değişen yükler, vb. dir. Aktarılan güç oranının büyümesi kayıpları da önemli ölçüde artıracağından, bu kayıpların en önemli faktörü konumunda bulunan

      harmoniklerin giderilmesi de güç sistemi tasarımı için oldukça önemli bir konudur.

      Büyük ölçekli güç sistemlerinde doğru gerilimle enerji iletimi (DGEİ), alternatif gerilimle enerji iletimine göre çok daha verimli, kolay kontrol edilebilen ve güvenilir olması,ayrıca aktarılabilen gücün iletim uzaklığı ile ters orantılı olarak azalmaması nedeniyle günümüzde tercih edilmektedir.

      DGEİ 'inde kullanılan eviricilerde ateşleme açılarının optimum olarak hesaplanması doğrusal olmayan bir optimizasyon problemidir. Harmoniksiz, dolayısıyla yüksek verimli ve ekonomik bir sistem elde edilmesi için kullanılacak ateşleme açılan kümelerinin doğru, hızlı olarak hesaplanması gerekir. Bu hızı ve güvenilirliği sağlamak amacıyla günümüz kontrol sistemlerinde en çok kullanılan yöntem yapay sinir ağlan (YSA) dır.

      Bu çalışmada önce güç sistemi harmonikleri, etkin güç süzgeçleri, YSA, darbe genişlik modülasyonu (DGM) ve DGEİ hakkında bilgi verilmiş daha sonra doğrusal olmayan sistem kontrolünde büyük avantajlara sahip olması nedeniyle DGEİ sistemlerinde optimum evirici anahtarlama açı kümelerinin YSA ile hesaplanması amaçlanmıştır.

      

      Anahtar Kelimeler : Güç Sistemi Harmonikleri, Etkin Güç Süzgeçleri, Yapay Sinir Ağları (YSA), Harmonik Eliminasyonlu Darbe Genişlik Modülasyonu (DGM), Doğru Gerilimle E Enerji İletimi (DGEİ).