Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Kadir TÜRK
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Temel KAYIKÇIOĞLU
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: TEK KANALLI MİKROELEKTRODLARLA AKSİYON POTANSİYELLERİNİN KAYDI VE ANALİZİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/1/1998
Sayfa Sayısı: 74
Tez No: T867
Özet:

      Bazı hücre sınıflamanın elektrokimyasal aktivitelerinin sonucu olarak biyoelektriksel potansiyeller üretilir. Elektriksel olarak istiharat ve aksiyon potansiyeli ortaya çıkar.

      Aksiyon potansiyeli hücre zannın zaman içinde özel iyonlara karşı özellikle sodyum ve potasyuma geçirgenliğinin değişmesiyle ortaya çıkar.

      Bu çalışmada, serebellar (beyincik) hücrelerinden tek kanallı mikropipetlerle spontan aksiyon potansiyellerinin kaydı için bir donanım gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen bu donanımla, anti-psikotik ilaçların bu hücrelere olan etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır.

      Geliştirilen sistem şunları içerir; 1) solüsyondaki iyonik akımı, teldeki elektron akımına dönüştüren mikroelektrod, 2) hücre içine giren mikropipet maniplatör, 3) biopotansiyel sinyallerini yükselten amplifikatör, 4) 50Hz ve onun harmoniklerini süzen filtre, 5) A/D çevirici ve 6) aksiyon potansiyellerini görüntüleyen ve katdeden bilgisayar.

      Mikropipet mikromaniplatöre sabitlenir ve mikromaniplatör hareket ettirilerek hücreye girilmeye çalışılır. Hücreye girildiğinde beynin normal çalışması sırasında oluşan aksiyon potansiyeli hem osiloskop ekranında görülür. İstenirse bilgisayara kayıt yapılır. Daha sonra gerçekleştirilen bilgisayar programıyla yapılan kayıtlar filitrelenir ve incelenir.

      Bu sistem kullanılarak Sprogue-Dowley sıçanlarından (rat) hem in-vivo hem de in-vitro olarak aksiyon potansiyellerinin kaydını yapmak mümkün olmuştur.

      

      Anahtar Kelimeler : Aksiyon Potansiyeli, Membran Potansiyeli, Mikropipet,Yüksek Empedans, Gürültü, purkinje Hücreleri, Beyincik.